Nyfiken på hur Södra Hamngatan såg ut på 1860-talet? Eller Kopparmärra 100 år senare? Nu finns flera tusen svartvita Göteborgsfotografier tillgängliga för allmänheten via webben. I samma sökbara databas finns dessutom bilder på ett stort antal föremål ur Göteborgs Stadsmuseums samlingar.

Närmare 30.000 bilder finns i dag i Stadsmuseets databas ”Carlotta”. Drygt hälften är gamla Göteborgsfotografier, tavlor och litografier ur Stadsmuseets arkiv. Andra halvan består av bilder på föremål ur museets egna samlingar.

Ytterligare 70.000 föremål är sökbara via databasen, men saknar bild.

– Om du till exempel söker på Majorna får du dels upp bilder från Majorna, men också på föremål från Carnegie sockerbruk och annat som förknippas med stadsdelen. Själva poängen med databasen är att den sätter ihop den avbildade verkligheten med verkliga föremål, säger Barbro Ilvemo, intendent på Göteborgs Stadsmuseum och ansvarig för databasen.

Bilder från 1800-talets mitt

Bilderna på det gamla Göteborg har scannats in och lagrats i museets databas via projektet Kulturarvs-IT. Arbetet har pågått sedan 2000. Men det var inte förrän tidigare i år som bilderna blev tillgängliga för allmänheten via Stadsmuseets hemsida.

Ångfartyget Göta Elf– Bilderna läggs in område för område med början vid Gustav Adolfs torg. Hittills är området innanför vallgraven färdigt. Nu fortsätter arbetet med Vasastan, Linnéstaden och Majorna, säger hon.

Några av fotografierna är riktigt gamla. Det finns till och med bilder från fotograferingskonstens tidiga barndom i mitten på 1800-talet.

Offentlig databas

Beslutet att offentliggöra databasen fattades för ett par år sedan av museichefen Gunnar Dahlström, med motiveringen att eftersom Stadsmuseet har en offentlig samling ska även föremål och register också vara offentliga.

Att ladda ner bilderna eller att skriva ut dem för privat bruk är därför helt okej. Vill man däremot ha bättre högupplösta bilder att använda i professionellt syfte får man vända sig till museet och betala en mindre summa. Stadsmuseet har upphovsrätten.

Svår att använda

– Vi får väldigt många bildbeställningar tack vara att bilderna ligger ute på Internet. Det är bara att ringa så plockar vi fram bilderna från CD-skivor, säger Barbro Ilvemo.

Nackdelen är att databasen ännu inte är helt användarvänlig.

– Det har att göra med att vi hittills inte haft några pengar att satsa på hur den ser ut. Vi har i första hand velat få den att fungera.

Fotnot:
Kulturarvs-IT är ett statligt projekt som finns över hela Sverige. Arbetsledaren finansieras av Riksantikvarieämbetet och övriga tjänster av Arbetsmarknadsinstitutet. Syftet med projektet är att digitalisera det svenska kulturarvet och rädda bland annat gamla fotografier ur museer och arkiv.

Östra Hamnkanalen med Postgatubron

Östra Hamnkanalen med Postgatubron (närmast i bild), Kronhusgatubron, Spannmålsgatubron och längst bort Lilla Bommens bro. Fotot är taget 1936, kanalen lades igen samma år.

Västra Hamnkanalen
Västra Hamnkanalen sedd från Norra Hamngatan. Kanalen lades igen redan 1903.