Tusentals göteborgare besökte på lördagen Oskar II:s fort på Västerberget vid Göteborgs hamninlopp. Den stora befästningen som sprängts in i berget visades för första gången för allmänheten under Statens fastighetsverks öppna husdag ”Hemliga rum”. Fortet ska delvis renoveras och på sikt bli museum.

Runt om i landet öppnade Statens fastighetsverk en rad spännande fort och andra militära verk på lördagen. I Göteborg var det öppet hus på Oskar II:s fort som är insprängt i Västerberget alldeles bredvid Långedrag. Det var första gången det öppnades för allmänheten. Det har i alla år varit en hemlig militäranläggning.
5AC0.jpg
Tusentals under jord

Tusentals göteborgare valde att gå under jorden den här vackra majdagen. Guider berättade för besökarna om fortets historia och framtid. En musikkår underhöll och militärer i tidstypiska uniformer sköt salut.

Oskar II:s fort byggdes 1899-1907 för att skydda Göteborgs inlopp. Det enda skydd som fanns dessförinnan var Nya Älvsborgs fästning som byggdes på 1600-talet. Fortet är helt insprängd i berget med stora batterier, eldledning, manskapsutrymmen och förråd.

Jättekanoner blickar ut över hamninloppet
6DBC.jpg
Uppe på hjässan fanns från början fyra batterier. Idag har två av kanonerna satts tillbaks på fortet. De stora kanonerna blickar ut över hamninloppet. Det krävdes cirka 25 man att sköta dessa bjässar. Ytterligare kanoner kommer att sättas tillbaka under året.

Ska bli museum

Fortets glansperiod blev kort. Redan vid andra världskriget ansågs det omodernt och kanonerna flyttades ut till modernare ställningar. Mycket har förfallit. Men nu pågår ett projekt att delvis återskapa miljöerna inne i bergrummen – ”Vision Oskar II: fort 2004-2007”

Klimatet inne i berget är svårt med mycket fukt. Men klinkersgolvet, som snart är hundra år, är till exempel helt oskadat. Nu pågår alltså arbetet med att restaurera delar och att öppna det som museum.

– Vi ska återskapa en del. Andra delar får vara förfallna så besökarna kan se kontrasterna, berättar Mikael Nädele som är en av landets 28 slottsarkitekter och som arbetar för Statens fastighetsverk. Han är en av de som deltar i projektet ”Vision Oskar II: fort 2004-2007”.
2A10.jpg
Det blivande museet kommer att drivas i privat regi. Planer finns att utflyktsbåtarna som kör till Nya Älvsborgs fästning också ska stanna till nedanför Västerberget och släppa av besökare. Redan idag pågår guidningar i mindre omfattning på Oskar II:s fort.

Ska bli byggnadsminne

Fortet har numera avförst från det militära och Statens fastighetsverk har tagit över. Oskar II:s fort kommer tillsammans med två liknande anläggningar i Vaxholm och Boden att bli byggnadsminnen.

– Det är ovanligt att så unga byggnader blir minnesmärken. De flesta att byggnader från 1600 och 1700-talen är historiskt, inte en sådan här anläggning, säger Mikael Nädele.

6B76.jpg