Självservice och generösa öppettider. Norra Älvstranden kommer under nästa år att få två biblioteksfilialer med generösa öppettider och möjlighet till självservice. ”Arbetet med att färdigställa lokalerna startar nu och vi kommer att öppna så snart det är möjligt”, säger Annika Cross, verksamhetsområdeschef för biblioteken i Sydväst och på Hisingen.

Norra Älvstranden växer och det gör också behovet av biblioteksservice. Vid årsskiftet löper avtalet med Älvstrandens skolbibliotek ut och kulturnämnden har beslutat att folkbibliotek inte ska ligga i skolbibliotek. Under hösten har kulturförvaltningen därför letat efter ersättningslokaler.

På Monsungatan och i Sannegården

Nu är det klart att det blir två nya lokaler. Det blir ett mindre bibliotek för barn och familjer på Monsungatan vid Eriksbergskranen. Den andra lokalen ligger i samma hus som Ica Kvantum i Sannegården och blir en biblioteksservicestation där det går att reservera, hämta och lämna böcker.

– Sammantaget blir det en större spridning på biblioteksservice i hela området när vi kompletterar med de här två lokalerna. Vi erbjuder då fyra typer av biblioteksverksamheter från Eriksberg till Vågmästareplatsen. Både Lundby bibliotek och Kyrkbyns bibliotek ligger nära Lindholmen och kan nås på 5-15 minuter med lokaltrafiken, säger Annika Cross.

”Det kommer hända mycket på lokalsidan framöver”

Idag finns 25 bibliotek i Göteborgs Stad. Förändringen på Norra Älvstranden ingår i förverkligandet av utredningen ”Framtidens bibliotek i Göteborg” som kulturnämnden beslutade om i augusti förra året.

I utredningen kartlades hur biblioteksservicen är utspridd i Göteborg i förhållande till var människor bor och rör sig idag. Utredarna tittade också på framtidens behov av bibliotek med tanke på hur Göteborg kommer att utvecklas och växa.

– Det är mycket som kommer att hända på lokalsidan inom våra bibliotek framöver. Vissa befintliga bibliotek behöver byta lokaler av olika anledningar, vissa måste rustas upp, andra, som till exempel i Biskopsgården, behöver större och mer tillgängliga lokaler, säger Jonna Ulin, avdelningschef för Göteborgs bibliotek och kulturhus vid kulturförvaltningen.

– Ytterligare andra områden kan behöva komplettera den befintliga biblioteksverksamheten med en så kallad självservicestation. Målet med vårt arbete är att erbjuda en jämlik och tillgänglig biblioteksservice i hela staden där vi når så många som möjligt, säger Jonna Ulin.