Tre sektorer i ny organisation. För att stärka kulturens roll i stadens stora utvecklingsarbete genomför Göteborgs kulturförvaltning nu en omorganisation. Förvaltningen delas in i tre sektorer – bibliotek, museer och fri konst och kultur. Dessutom inrättas en ny kulturstrategisk avdelning.

− Lika viktigt som det är att planera bostäder, vägar, förskolor och grönområden är det att i ett tidigt skede skapa utrymme för kultur, säger kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren.

Den kulturstrategiska avdelningen kommer att ledas av Mikael Nanfeldt, för närvarande chef för Göteborgs Konsthall. Sektorschef för Fri konst och kultur blir Jonna Ulin som idag är avdelningschef på kulturförvaltningen. De båda tillträder sina tjänster den 1 februari.

Christina Persson blir under 2016 tillförordnad sektorschef för bibliotek. Ett uppdrag som hon kommer att kombinera med sitt nuvarande arbete som avdelningschef för stadsbiblioteket.

Övriga sektorschefstjänster ska utlysas externt under året.