Konst som förstärker ravinupplevelsen. Totemistic ger impulser till fantasin med hjälp av ord och objekt, medan Möte skapar en harmonisk plats som lockar till paus i ravinens vilda uttryck. Fredagen den 25 oktober klockan 14 invigs de nya skulpturerna.

Angereds stadspark börjar bakom Angereds centrum och sträcker sig förbi kulturhuset Blå Stället, Angeredsgymnasiet och nya Angered Arena, ända ut till den dramatiska naturen i ravinområdet.

Där placeras de nya skulpturerna – Totemistic av Leslie Johnson och Möte av Hans Gothlin. Just nu håller man på att bygga om stadsparken, bland annat anläggs en utflyktspark med cirkustema, utegym och picknickplatser.

– Skulpturerna blir ytterligare en anledning att besöka Angereds stadspark. Dessutom hoppas vi att de konstnärliga uttrycken lockar fler att ta klivet ut i det dramatiska ravinlandskapet, säger Helen Svenstam, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen och projektledare för upprustningen av parken.

Tre vingar vid Blå Stället flyttas
I samband med ombyggnationen flyttas skulpturen Tre vingar av Alexander Calder längst ut på gräsmattan. Något som stämmer bättre med konstnärens ursprungliga intention – att betraktaren skulle uppleva att skulpturen släppts ned i landskapet.

Fredagen den 25 oktober klockan 14.00 invigs de nya skulpturerna, konstnärerna finns på plats för att berätta om sina verk.