Skaffar sig koll på läget. Två uppsökande utredare ska under sommaren studera läget bland de ungdomar som hänger runt Röda Sten och ägnar sig åt graffiti. Syftet är att skaffa mer kunskap om ungdomarnas situation och se vilka behov av socialt arbete som finns.

Vid Röda Sten finns numera Göteborgs enda lagliga graffitivägg, den långa Draken utanför konsthallen.

Konstpedagoger jobbar med unga hela sommaren

De två uppsökande utredarna börjar sina nya jobb i juli och är anställda året ut. De ska i första hand rikta sig till ungdomar under 18 år, men även både äldre och yngre utövare av gatukonst/graffiti.

– De ska utgå från Ung och skapande, Röda Stens konsthalls kreativa verkstad, där det finns konstpedagoger som jobbar med ungdomar hela sommaren, säger Ulrika Nilsson, projektledare i Trygg, vacker stad.

Konsthallens pedagoger har saknat ett socialt stöd, som de nu kommer att få i de två utredarna, båda socionomer. Dessa kommer att dröja sig kvar i området när den kreativa verkstaden har stängt och alltså även arbeta kvällar och helger.

Medarbetarna vid Röda Sten kommer att ha dagliga avstämningsmöten med de två utredarna.

Vet inte hur läget är idag

– De ska utreda hur det ser ut, kartlägga vilka ungdomar som rör sig i området och vilka behov de har. Sedan ska det materialet analyseras och presenteras för den politiska styrgruppen för klotter och graffitiprojektet i oktober, säger Ulrika Nilsson.

Hon beskriver uppdraget som att sänka ner en termometer och känna efter hur läget är.

– För det vet vi inte idag. Vi vet bara att Fältgruppen City har gjort en enkel kartläggning som utmynnade i att här kan finnas ungdomar som behöver mycket socialt stöd och hjälp, säger Ulrika Nilsson.

De två utredarna kommer förmodligen att ha kontakt med berörda föräldrar. Så fungerade det under projektet Ung Kultur 116. Det var ett samverkansprojekt mot klotter och skadegörelse som var igång vid Röda Sten i fyra år och belönades med flera priser, och avslutades 2009.

Jobbar med egna projekt och fritt skapande

De två nya uppsökande utredarna finansieras av samverkansorganisationen Trygg, vacker stad men de är anställda av Frilagret inom kulturförvaltningen.

Aktiviteterna för ungdomar i Röda Stens konsthall vänder sig till unga mellan 12 och 26 år. Tisdag till fredag är det fritt skapande i verkstaden. Där kan de unga arbeta med egna projekt eller få stöd och inspiration för att förverkliga idéer. Under helgerna arrangeras olika workshops med teman som Teckna på bryggan, Ljudworkshop och Lampfabrik.

Ung och skapande har i sommar öppet 15 juni – 18 augusti, med något förlängda tider. I stället för stängning kl 17 är det öppet till kl 18 och på onsdagskvällarna till kl 19.