Digital enkät efter Göteborgsförslag. Hur ska Majvallen i Majorna bli ett bättre idrottsområde? Det frågar nu Göteborgs Stad göteborgarna efter ett Göteborgsförslag om att utveckla idrottsplatsen till en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet. Den intresserade kan svara på en digital enkät eller komma på öppet hus den 13 september.

Digital enkät om Majvallen

– Det ska bli väldigt spännande att se vad göteborgarna tycker. Det finns många aktiva fotbollsspelare i området och föreningarna har en vision om hur de vill utveckla området både för dem och andra idrottare. Men det är ju en begränsad yta vi har till vårt förfogande, så vi kan inte göra vad som helst, säger verksamhetsutvecklare Martin Maros.

Planerar en scoutstuga
Göteborgsförslaget kommer från de lokala idrottsföreningarna Azalea BK och Göteborgs FF som skickade in ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats” i februari 2017. Förslaget fick över 200 underskrifter, vilket gjorde att det togs upp i idrotts- och föreningsnämnden. Där beslutades att gå vidare med utvecklingen av idrottsytor för ”både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning”. Eftersom inga beslut tagits om vad som eventuellt ska göras har projektet ännu ingen budget.

Samtidigt prövar stadsbyggnadskontoret om det går att placera en scoutstuga i anslutning till idrottsanläggningen.

– Det här är två frågor i en, men eftersom de blev aktuella parallellt samordnar vi dem på samma dialogmöte. Vad som händer med Majvallen i stort påverkar ju även hur scoutstugan kan användas på bästa sätt.

Alla göteborgare kan komma med synpunkter
Den digitala enkäten är öppen till och med söndag den 16 september. Torsdagen före är det öppet hus på Majvallen för den som vill diskutera framtiden direkt på plats.

– Vi kommer ha tre olika stationer där vi informerar om Göteborgsförslaget, hur det ser ut i dag och så får man själv tycka till om vad som ska hända framöver.

Enkäten vänder sig i första hand till privatpersoner och föreningar i närområdet, men alla göteborgare är varmt välkomna att framföra sin åsikt.