Digital enkät.  Hur ska Ruddalen utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter och av fler göteborgare? Du som är intresserad kan svara på en digital enkät under perioden 17-30 augusti.

Maria Joängen är utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg. Här finns bollplaner, gym, utegym, fotbollsarena, föreningslokaler och flera isytor.

Just nu tittar idrotts- och föreningsförvaltningen på hur Ruddalens idrottscentrum kan utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter så att fler göteborgare kan delta i aktiviteterna.

– Vi vill samla in tankar från närboende, föreningsaktiva och andra som besöker Ruddalen för att få mer kunskap om hur idrottsområdet används idag och vilka tankar de har om hur de vill att området ska utvecklas. Vi vill också veta vad de som inte besöker Ruddalen, exempelvis unga tjejer, vill kunna göra där, säger Maria Joängen, utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Uppdrag att utreda framtidens Ruddalen

Anledningen till att idrotts- och föreningsförvaltningen utreder området är att skrinnarbanan – en av isytorna på området – sedan vintern 2019/2020 är stängd. Detta eftersom rören som kyler isen är trasiga och det finns risk att det miljöfarliga ämnet ammoniak läcker ut i naturen. Om det ska bli is igen på skrinnarbanan måste rören lagas. Det är komplicerat och kostar mycket pengar.

Innan ett beslut tas om detta vill politikerna i idrotts- och föreningsnämnden utreda hur skrinnarhallen och hela Ruddalens idrottsområde kan:

  • utnyttjas bättre under den isfria säsongen
  • rymma fler typer av aktiviteter
  • locka personer som i dag inte besöker området

Viktigt med dialog

Utredningen ska ge förslag både på en eventuell ny inriktning för området och hur den befintliga inriktningen kan utvecklas. För att samla in kunskap görs en digital enkät med allmänheten, men också en separat för de föreningar som är aktiva på området idag. Dessutom har förvaltningen särskilda fokusgrupper med barn och unga och deltagarna i Askim-Frölunda-Högsbos medborgarpanel har fått svara på frågor om området.

– Dialogen med närboende, föreningar och fokusgrupper är viktig för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, så att vi kan ta fram ett bra förslag som politikerna kan ta ställning till. Jag hoppas att alla som känner sig berörda tar chansen och tycker till, säger Maria Joängen.

Politikerna förväntas fatta beslut om områdets utveckling hösten/vintern 2020. Du hittar mer information och enkät på länken nedan.