På den nyuppförda näridrottsplatsen längs Kastanjeallén i Tynnered kan man spela fotboll, tennis - och schack. På Melongatans utflyktslekplats går man på lina och hänger armkrok. Det är två exempel på de satsningar som park- och naturförvaltningen har gjort i väster.

Kastanjeallén, som tidigare betraktats som problemområde, är en del av Tynnered i stor förändring med planer på många nya bostäder. Utflyktslekplatsen på Melongatan ligger i ett av Tynnereds lugna villaområden. Karaktärer och användning skiljer platserna åt men mycket förenar. Temat är rörelse, lek och idrott, men också umgänge.

236C.jpg
Sportarenor aktiverar unga
I den nybyggda bollbingen vid Kastanjeallén spelar man fotboll, basket, landhockey och handboll. Intill finns en tennisplan där man även kan åka inlines.

Längs stråket finns bostadshus och skolbyggnader där många människor passerar, inte minst ungdomar. En av deras favoritsporter är också fotboll som de nu kan spela på den gamla fotbollsplanen som får konstgräs. Längs allén finns också ett litet utomhusgym med motionsredskap.

Schack, boule och hundrastgård
– Förutom de fartfyllda sportarenorna finns också plats för lugnare aktiviteter som schack, berättar Helen Svenstam. Hon jobbar på park- och naturförvaltningen och har varit med och gestaltat näridrottsplatsen.

– De som önskar kan ta med sig sina schackpjäser och utmana grannen på ett parti på det nya granitbordet med inristat schackbräde.

29C0.jpg
I söder, mot Opaltorget, finns en ny hundrastgård, en populär plats, både för hunden att leka på och deras ägare som får en pratstund med andra entusiaster.

Ska locka till rörelse
Till den nya utflyktslekplatsen vid Melongatan strömmar barn och ungdomar. Många vuxna kommer också hit och aktiverar sig.

– Vårt motto har varit att skapa en lekplats som lockar till rörelse under leken, berättar Kristina Hedvall-Larsson vid park- och naturförvaltningen.

Utflyktslekplatsen, som har underlag av mjuk träflis, är uppdelad i två områden. Den ena är för mindre barn med rutschkana, bakbord, sandgrop, sköldpaddskulpturer och vippdjur av skulpterade träfåglar.

Har man spring i benen kan man hoppa på stockar, stenbumlingar, balansera på bildäck och pröva balansormar. Gungställningen, med gungor för stora och små, bärs upp av trästockar.

Springaslingor, volträcke och lingång
De som vill tänja på stegen kan ta sig runt på ”springaslingorna” längs mjuka vallar med ängsgräs som löper runt lekplatsen. På volträcket och lingången prövas styrka och balans.

En liten bro förbinder en del av slingorna med en annan lekstation där man kan ligga i en hängmatta och drömma sig bort. Cirka 500 meter därifrån finns elljusspår där vuxna kan springa samtidigt som barnen leker. Perfekt!

Upprustningen av lekplatsen har gjorts i samverkan med flera aktörer där de boendes medverkan spelat stor roll. Hyresgästföreningens lyckade ungdomsprojekt har också varit ett viktigt inslag.

Fotnot:
Upprustningen av Kastanjeallén är ett samarbete mellan idrott- och föreningsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen i Tynnered och bostadsbolag i området. För upprustningen av lekplatsen på Melongatan står park- och naturförvaltningen.