Invigs till klockspel av Göteborgs jubileumlåt. Göteborg ska få en jubileumsgåva av Tyska kyrkan. Det är en ny permanent fasadbelysning som tänds på nyårsafton. Invigningen sker till tonerna av stadens jubileumslåt som spelas i kyrkans klockspel vid det symboliska klockslaget 16:21.

Tyska kyrkan, eller Christinæ kyrka, på Norra Hamngatan är nästan jämngammal med Göteborg. Det första kapellet byggdes på platsen 1623 och nästan 400 år senare vill Göteborgs domkyrkopastorat fira staden med att förse Tyska kyrkan med en permanent fasadbelysning.

− Det är vårt sätt att säga grattis. Fasadbelysning kommer inte bara lyfta fram kyrkan utan också lysa upp en utomhusmiljö som kan upplevas som otrygg när mörkret faller. Vi hoppas belysning kan bidra till att de som bor och verkar i området känner sig tryggare, säger Christoph Gamer, församlingsherde i tyska församlingen.

Nära relation mellan kyrka och stad

Den nya fasadbelysningen är utformad av en ljusdesigner och kommer bland annat att lyfta fram kyrkans höga torn som har ett alldeles eget kapitel i Göteborgs historia.

− Från 1600−taltet till slutet av 1800−talet stod alltid en brandvakt i tornet som spanade ut över staden för att upptäcka eventuella bränder och larma genom att ringa i klockorna, berättar Christoph Gamer.

Invigningen av fasadbelysningen sker klockan 16.21 på nyårsafton med att stadens jubileumslåt ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” av Katarina Hemlin spelas i kyrkans klockspel. Därmed inleds också domkyrkopastorats jubileumsfirande.

Under 2021 kommer 400−årsjubileet högtidlighållas med klockspel av jubileumslåten varje dag precis klockan 16:21 för att uppmärksamma Göteborgs grundande år 1621.