Föreläsningsserie på Stadsmuseet. Mellanrum heter föreläsningsserien på Stadsmuseet som handlar om staden och människan. Onsdag 29 november samtalar bland andra professor Ola Nylander och skådespelaren Ulla Skoog om rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer i Göteborg.

Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg. Att riva gamla hus är att förstöra unika kulturvärden som Göteborgs stad aldrig kan få tillbaka. Vilka möjligheter finns att bevara och utveckla i stället för att riva? Det samtalar professor Ola Nylander, konstnären Anna Sefve, skådespelaren Ulla Skoog och Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg om i föreläsningsserien Mellanrum.

Mellanrum är den populära samtalsserien om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg. Samtalen startade hösten 2008 och anordnas en gång i månaden på Göteborgs stadsmuseum. Under hösten har ämnen som kollektivt boende och att vara medskapande i samhället diskuterats.

Samtalet om rivning av gamla hus äger rum på onsdag 29 november mellan 17 och 19 i foajén på Stadsmuseet.