Från poesi till graffiti. Bygget av Västlänken leder inte bara till omdirigerad trafik och avspärrningar. Nu ska ett långt byggplank bli en plats där unga kreatörer får möjlighet att visa upp sina verk i form av bland annat tryckt poesi på plastremsor, workshop i graffiti och kroppspositiv konst.

Ett 26 meter långt plank som satts upp på grund av bygget av Västlänken ska bli Friplanket. Det är ett kulturprojekt där unga mellan 13 och 30 år chansen att visa upp sina kulturprojekt. Friplanket finns mitt emot Feskekörka, på andra sidan älven. Under tre veckor åt gången, mellan maj och november, får fyra personer en fem meter bred yta på planket att disponera över.

– Det blir tryckt poesi på plastremsor, workshop i graffiti och kroppspositiv konst. Tillsammans visar projektet på bredden bland unga kulturutövare i Göteborg, säger Alex Snäckerström.

Han är projektledare på Friplanket som är initiativtagare till projektet. Frilagret är ett kulturhus där unga kulturutövare kan arrangera kulturprojekt utan kostnad.

Många vinnare
Friplanket finansieras av Trafikverket och kreatörerna står för idéerna och all planering.

– Vi har fått in så otroligt fina initiativ som är starkt kopplade till ett varmt värnande om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Att få se dem ta plats på den här stora ytan känns otroligt viktigt.

Friplanket gör att fler människor, som annars kanske inte annars skulle besökt en utställning eller ett galleri, får ta del av konst.

Men framförallt gör Friplanket unga människors konst synlig menar Alex Snäckerström.

– Det handlar om direktdemokrati. Här når konsten alla som går, cyklar eller åker förbi.