Tyst disco och bloggar om böcker på Stadsbiblioteket, ungdomars egen konst på Konsthallen och deras viktigaste prylar i montrar på Stadsmuseet. Så kan det bli när barn och unga snart tar över stora delar av Göteborgs kulturinstitutioner under två veckor. Eller också blir det nåt helt annat under ungdomsfullmäktiges vårkampanj "Luften är fri".
Tyst disco och bloggar om böcker på Stadsbiblioteket, ungdomars egen konst på Konsthallen och deras viktigaste prylar i montrar på Stadsmuseet. Så kan det bli när barn och unga snart tar över stora delar av Göteborgs kulturinstitutioner under två veckor. Eller också blir det nåt helt annat under ungdomsfullmäktiges vårkampanj "Luften är fri".

– Det är ungdomarna själva som ska bestämma hur de här ytorna ska fyllas, vi har bara spånat lite, säger Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige (UF).– Barn och unga är fulla av kreativitet. De dansar, sjunger, målar, gör film, skriver, bloggar, skapar egna moden, syr egna kläder. Nu är det dags för dem att ta plats och visa vad de gör.Kampanjen har blivit störreUngdomsfullmäktige har i flera år kört en egen vårkampanj för att visa upp ungdomars kreativitet. Förra året höll man till på bland annat Världskulturmuseet och Frölunda kulturhus under namnet ”Luften är fri”. Årets ”Luften är fri”-kampanj pågår i två veckor, 28 mars-10 april, och har blivit större eftersom Stadsbiblioteket, Stadsmuseet, Sjöfartsmuseet och Konsthallen nu ställer upp med ytor och resurser.– När vi började med ”Luften är fri” förra året var ett av målen att kampanjen skulle in på kommunens kulturinstitutioner. Det har vi lyckats med redan nu och det känns jättebra, säger Eva Looström.Workshops på KonsthallenEn grovplanering är gjord och innebär att Stadsbiblioteket får temat musik och dans, Stadsmuseet får konst, mode, litteratur och fysisk aktivitet, Sjöfartsmuseet media och kommunikation medan Konsthallen tar hand om konsten.- På Konsthallen tänker vi oss workshops med en konstnär i en vecka och sedan utställning under den andra veckan, säger Eva Looström.På Stadsbiblioteket har UF fått hela den stora utställningshallen vid entrén och där finns planer på tyst disco alla har med sin egen musik i hörlurar och dansar till den, sedan kanske man byter musik med varandra.– Vi har också tillgång till hörsalen nere i källaren och på ungdomsavdelningen Dynamo finns en liten scen där man kan spela, sjunga eller dansa, säger Eva Looström.Anmälan senast 21 marsStadsmuseet upplåter sitt stora projektrum och där finns tankar om att visa ungdomarnas egna moden, kroppskonst, bildkonst och skulptur.– En idé är att ungdomarna tar med sig saker som är de viktigaste när man är ung och ställer ut dem i montrarna. Men som sagt, det är de själva som ska komma med idéer om hur de här rummen ska byggas upp, säger Eva Looström.Och den här chansen gäller inte bara tonåringar, utan alla mellan tre och 20 år. – Inga är så kreativa som små barn. Nu hoppas jag att vi får in alla idéer och bidrag senast 21 mars, så personalen ute på institutionerna får en chans att rigga upp allt på ett bra sätt, säger Eva Looström.Anmälan görs till luften_ar_fri@hotmail.se