Efter år av sökande har Majorna, Linnéstaden och Centrum äntligen hittat platsen för ett gemensamt kultur- och fritidshus för unga. Sommaren 2011 ska den gamla Djurgårdsskolan i Majorna vara inflyttningsklar.

Redan 2007 förklarade ungdomskommittén i Majorna att det behövdes ett kultur- och fritidshus för att samla alla utspridda verksamheter.

– Sedan drygt ett år har vi tillsammans med Centrum och Linnéstaden letat efter en bra lokal. Här i Majorna har till exempel rep-lokaler alltid varit en bristvara, säger Majornas informationschef Robert Ivarson.

Rep- och konsertlokal

När den gamla Djurgårdsskolans stenhus med intilliggande gymnastikbyggnad lanserades som en möjlighet tvekade stadsdelsnämnderna först inför de höjda hyreskostnaderna. Men sedan Centrum sagt ja har nu även Majorna och Linnéstaden följt efter.

Verksamheten i Djurgårdsskolan ska ha två inriktningar – en för unga mellan 16 och 20 och en för åldrarna 10 till 16. Fritidsklubben för de allra yngsta blir kvar på Kungsladugårdsskolan.

I Djurgårdsskolans källare planeras det för rep-lokaler medan den fristående gymnastikbyggnaden är tänkt att fungera som en konsertlokal.

– Djurgårdsskolan är bra för att den går att bygga om så att den passar de olika ändamålen, säger Robert Ivarson.

Stadsdelarna kommer att hyra den gamla skolan av Lokalförsörjningsförvaltningen. Den totala årskostnaden beräknas till drygt 2 miljoner kronor.

Fotnot:
Djurgårdsskolan i Majorna är stadens äldsta skola. Stenhuset byggdes 1864 som elementarläroverk för Carl Johans församling och fungerade från 1895 som folkskola. Förra året flyttade skolans sista elever över till Karl Johansskolan.