En ny kartläggning av Göteborgsungdomars fritidsvanor presenterades på måndagen. Att datorer, musik och kompisar kommer högt upp på listan förvånar ingen. Däremot att fler ungdomar regelbundet läser böcker och besöker bibliotek, jämfört med 2005 då undersökningen gjordes senast.

Se på tv, lyssna på musik, träffa kompisar och använda datorn. Se där vad över 90 procent av barn och ungdomar i åldern 10 till 18 år i Göteborg gör på sin fritid. Precis som 2005 med den skillnaden att datoranvändandet och framför allt -spelandet ökat markant. Att skicka sms eller mms har också blivit vanligare, 75 procent av ungdomarna gör det varje dag nu jämfört med 36 procent år 2005.

Läsandet vinner mark

Men ett överraskande resultat av den nya undersökningen är att fler ungdomar varje vecka läser böcker och besöker ett bibliotek jämfört med hur det såg ut för fyra år sedan.

2088.jpg
– Med tanke på att mobiltelefonen och datorn tar större utrymme tidsmässigt så trodde vi inte att det fanns utrymme för böcker. Men ungdomarna både läser och vill läsa mer, säger Katarina Elfverson på idrotts- och föreningsförvaltningen som genomfört undersökningen.

65 procent av ungdomarna läser nu böcker varje vecka, och 20 procent besöker lika ofta ett bibliotek.

– De kanske har en längtan efter en motbild, och då är ju böcker ett bra komplement, ett sätt att känna lugn och ro, säger Katarina Elfverson.

Idrott populärt – men hamburgare också

Jämfört med 2005 är det också fler ungdomar som varje vecka ägnar sig åt någon form av idrott, och fler som är ute i naturen. Även medlemskap i idrotts- och musikföreningar har ökat med några procentenheter sedan 2005.

Samtidigt avslöjar mätningen att andelen barn och ungdomar som varje vecka besöker ett gatukök eller en hamburgerbar gått från 15 till 46 procent de senaste fyra åren. Det visar på behovet av att stimulera fysisk aktivitet, menar Katarina Elfverson.

– Vi vill inte se samma utveckling som i USA där kombinationen av skräpmat och för låg fysisk aktivitet lett till stora hälsoproblem med bland annat övervikt.

Attityden till alkohol har svängt

En annan tydlig skillnad jämfört med 2005 är inställningen till alkohol och tobak. 35 procent av ungdomarna tycker att det är okej att använda alkohol, jämfört med 48 procent för fyra år sedan. Inställningen till tobak har förändrats på liknande sätt.

Katarina Elfverson tror att olika attitydpåverkanskampanjer som genomförts gett effekt och hoppas också att lärarna pratar med sina elever ute i skolorna.

– På 1970- och 80-talen var det en stor fråga, som sedan försvann. Nu har debatten kommit igång igen och man får hoppas att det börjar ge genomslag.

Bada populärt i nordost

Idrotts- och föreningsförvaltningen har gjort Fritidsvaneundersökningen regelbundet sedan 1996. Tidigare har man vänt sig till samtliga stadens 50 000 ungdomar, och mätningen har då kostat omkring två miljoner att göra. Den här gången valde man att istället göra ett representativt urval på 5 000 ungdomar och kunde på så vis genomföra undersökningen till en tiondel av kostnaden.

– Resultaten går inte att använda som styrinstrument för varje stadsdel, men vi kan redovisa dem i grova geografiska indelningar, säger Katarina Elfverson.

De visar att ungdomar i nordost mer än övriga tycker om att bada, spela fotboll och besöka fritidsgårdar. I centrum är fler intresserade av att gå på bio, teater, kafé och diskotek. Bland ungdomar i väst är det vanligare att hålla på med lagidrott och där, liksom på Hisingen, har cykel- och cross-sporter en starkare ställning än i övriga delar av staden.

2208.jpg

Foto: Jannika Andersson