Årets första rådsmöte. Hallå där John-Gilbert Larsson på SDF Östra Göteborg! Måndag eftermiddag hålls årets första möte med Rådet för barn- och ungdomsfrågor. Vad händer då?

– På mötet får alla barn och unga i åldrarna 10–20 år från vår stadsdel möta politikerna i den nya stadsdelsnämnden, till exempel vår nya nämndordförande. Rådet har skapats för att ge barn och ungdomar en möjlighet att rådgöra med politikerna om hur de ser på olika frågor som rör dem. Kommunikationen går åt båda håll – politikerna har ofta en överblick som vi vanliga medborgare inte har, men kan också rådfråga ungdomarna.

Vad för frågor har rådet tagit upp sedan det startade för ungefär ett år sedan?
– Bland annat frågan om otrygghet på vissa gator i stadsdelen där det saknades ljus. Där slutade det med att stadsdelsnämnden remitterade frågan vidare till Trafikverket. En annan fråga handlade om läxhjälp – ungdomen som ställde frågan hade fått uppfattningen att det blivit mindre läxhjälp på hens skola. Men så var inte fallet, utan läxhjälpsutbudet hade snarare ökat. Däremot hade inte stadsdelen varit så duktig på att kommunicera det. En tredje fråga gällde området utanför Förstamajgatan 2A och 2B vid Kortedala torg, som upplevdes som väldigt stökigt med mycket ungdomar som hängde och drogförsäljning. Det togs upp av nätverket SSPF (skola-socialtjänst-polis fritid) som var där och pratade med ungdomarna och också engagerade nattvandrare och fick till bättre rondering av väktare.

Finns motsvarande råd i andra stadsdelar?
– Alla ska ha ungdomsråd men det ser väldigt olika ut i praktiken. Jag vet att liknande lösningar med särskilda råd, utöver det ordinarie ungdomsrådet, finns i Majorna-Linné och Angered. I Östra Göteborg har vi som mål att vår stadsdel ska vara ett nationellt föredöme i ungdomsfrågor och vi vill vara en stadsdel som går i bräschen. För egen del tycker jag att det har varit både roligt och lärorikt att arbeta med ungdomarna, och att de känns som att de som varit med vuxit i både språk och attityd när de fått lära sig mer om vad stadsdelspolitikerna kan och inte kan göra.