Skulpturer, video och performance. För en kväll förvandlar sju unga konstnärer Kvibergs Parks utegym till en arena för samtida konst. Bland träden och de fasta träningsredskapen visas fredag den 24 maj en rad olika konstuttryck, särskilt anpassade till platsen.

Fredagskvällens utställning är både den första i utegymmet och den första för utställningsplats Jennifer, som står bakom arrangemanget. Jennifer drivs av konstnärerna Klara Ström och Sara Andreasson och flyttar i dagarna in i Kvibergs Kaserner. Under året planeras där  flera separatutställningar för att lyfta fram ung, internationell, icke-kommersiell konst. Men den första utställningen blir alltså några hundra meter längre bort, på Kvibergs Parks utegym med utställningen ”In Your Court”.

Anpassade för miljön i och omkring utegymmet
– Vi bor även i området och har när vi går förbi utegymmet fascinerats av platsen. Vi fångades av möjligheten att ha en konstutställning på en plats där konst vanligtvis inte står i fokus och där det rör sig lite andra människor än de som i första hand tittar på konst, säger konstnär Klara Ström.

Konstnärerna har skapat verk särskilt anpassade för miljön i och omkring utegymmet, för att integrera konsten i den befintliga miljön. Bland annat används material som plast och textil och det visas konstformer som videokonst, teckningar, ljudverk och skulpturer.

– Vi har alla jobbat platsspecifikt och verkligen utnyttjad den speciella miljön. Vi har också valt att fokusera på unga konstnärer som visar lite annan konst än den som kanske traditionellt visas på ett galleri. Det här är ju dessutom enbart för en kväll, så det ska bli väldigt spännande att se vilken respons vi får.

Ett första test för att se möjligheterna
För Idrotts- och föreningsförvaltningen som sköter Kvibergs Parks utegym var det en välkommen fråga när utställningsplats Jennifer hörde av sig och undrade om de kunde ställa ut på utegymmet.

– Det är första gången vi gör något sådant här och det känns väldigt positivt. Utegymmet är väldigt populärt och vi har pratat om hur vi på olika sätt ska kunna utveckla plasten vidare genom att till exempel visa kultur i området, så det var verkligen en välkommen fråga, säger samordnare Ulrika Eldkrona på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Konstutställningen ”In Your Court” blir därmed ett första test för att se vilka möjligheter området har.

– På sikt vill vi ha inslag av kultur på området, inte bara fasta strukturer utan olika kulturella uttryck. Så i samarbete med andra testar vi vad det kan innebära i praktiken.