77 000 såg föreställningar på stan. Göteborgs kultursommarjobbare når allt fler människor med musik, dans och annan gatukultur. Förra sommaren cirka 77 000 personer, bland annat med 103 föreställningar på spårvagnshållplatser.

– Hållplatserna var en nyhet förra året för att nå ut till en ny publik, grupper som inte rör sig så mycket i centrum, säger Johan Westergren, konstnärlig projektledare på kulturförvaltningen.

– Jag tror att vi lyckades bra med det målet, men vi kommer att försöka utveckla det ännu mer till sommaren 2014.

För det blir en fortsättning i sommar.

– Ja, kultursommarjobben är permanent verksamhet numera. Fast ännu är det inte klart vilka specialsatsningar vi ska göra eller vilka kranskommuner som vill vara med, säger Johan Westergren.

Ökat tryck
En utvärderingsrapport för 2013 visar att verksamheten växer från år till år och blir allt mer populär. Förra året sökte nästan 600 ungdomar, men bara 93 kunde få ett kultursommarjobb, som varar i tre veckor.

”Ansökningstrycket motsvarar en ökning på 48 procent jämfört med 2012. Det ökade tycket skapar dels en mycket hög kvalitetsnivå på föreställningarna men bekräftar även den allmänna trenden av ungdomsarbetslöshet och att sommarjobben blir mer och mer populära”, sägs det i rapporten.

Och även publiken växte, enligt ungefärliga mätningar av föreställningar som ibland har två personer i publiken, ibland 1.000.

En enda klagade
– Helt klart nådde vi en större publik i somras, säger Johan Westergren.

– Dels för att fler ungdomar var i arbete, alltså fler föreställningar ute på stan. Och dels hade vi tur med vädret, det är en nyckelfaktor för att nå mycket publik.

Ett enda klagomål på störande musik kom in under sommaren.

– Det var från en nattarbetande som bodde nära en av spelplatserna och inte kunde sova på dagen. Så vi lade om schemat där, från rytmisk musik till mjukare saker, som poesi och dans, säger Johan Westergren.

Porträtt i parken
Förra året var första gången som GR kommuner hade med ungdomar i satsningen. Här kan det bli förbättringar i ”kollationering och kommunikation”, enligt utvärderingsrapporten.

– Det gick lite hastigt till när det gällde de tio platserna för kranskommunerna. Där kan vi bli bättre på att kommunicera med kommunerna som hade olika regler och förväntningar på sommarjobben, säger Johan Westergren.

En annan nyhet förra sommaren var en specialsatsning på bildkonst i Bältesspännarparken. Fyra unga konstnärer fick utsmycka det offentliga rummet genom att måla Göteborgs konstbox i parken och även måla porträtt av människor som gick förbi. Cirka 800 porträtt gjordes.

Start i mars
Ännu är det alltså inte spikat hur omfattande eller vilka specialsatsningar som görs på kultursommarjobben i år.

Men alla sådana detaljer kommer att vara klara till 1 mars. Då startar rekryteringen inför sommaren 2014, som blir femte säsongen med sommarjobbande artister och konstnärer på Göteborgs gator.

842_12.jpg