Möten över generationsgränserna. Under kulturfestivalen i Centrum kan du uppleva kultur i alla dess former. En av dagarna handlar om generationsmöten. Gustav Strandberg visar film och berättar hur yngre och äldre skapar film över generationsgränser.

Vad gör ni på Filmfabriken?
– Vi lär oss mer om film tillsammans samtidigt som vi stödjer andra i att göra film. Till exempel har filmfabriken i samarbete med skolelever tagit fram en film om hbtq-frågor inför West-Pridefestivalen och en film om språkets utveckling. För mig är filmskapande och generationsmöten en intressant möjlighet att förstå hur någon annan ser på och tolkar olika saker.

Vad är det med film som är intressant?
– Att det finns utrymme för att uttrycka olika idéer och synvinklar. Två personer kan göra film om samma sak men med väldigt olika resultat.
En bra film ska bygga på en originell idé eller form, något som ingen annan har gjort.

Vilken är världens bästa film?
– Jag tittar mest på Youtube-filmer men om jag ska välja en spelfilm så väljer jag Pulp fiction, för att den är så originell. Filmen är inte uppbyggd i någon kronologisk ordning och handlar om hur en rad små händelser kan leda till en stor händelse.

Vad ger det dig att möta äldre med samma intresse?
– Jag lär mig mycket av äldres erfarenhet och kunskaper och de kan lära sig av mina kunskaper i att göra film. Vi byter kunskaper, erfarenhet och perspektiv med varandra!