Vill du skapa konst som visas på en spårvagn? På måndag kväll 10 maj alla mellan 13 och 19 år skapa offentliga konstverk på Frölunda kulturhus. Unga smyckar stan är en del av vårkampanjen Luften är fri som handlar om ungdomars rätt att uttrycka sig i det offentliga rummet.

Veckorna 18 och 19 pågår kampanjen Luften är fri. Det är ungdomsfullmäktiges sätt att uppmärksamma ungas rätt att synas, höras och uttrycka sig i det offentliga rummet. Under kampanjveckorna fylls stadens kulturinstitutioner av ungdomars kreativitet.

Visas på Stadsbiblioteket i juni

Workshopen Unga smyckar stan på biblioteket i Frölunda kulturhus är en av aktiviteterna. Då skapar unga bilder som sedan visas i en utställning på Stadsbiblioteket i juni samt på en spårvagn. Workshopen innehåller också värderingsövningar.

Unga smyckar stan är ett samarbete mellan Göteborgs Sstad ungdomsfullmäktige och KFUM Göteborg.