Rekrytering pågår. Just nu söker volontärpoolen 15-25 Värdskapet fler unga göteborgare som vill se några av nästa års stora evenemang inifrån. Under 2011 var sammanlagt 180 ungdomar värdar på stadens festivaler, idrottstävlingar och mässor. Ambitionen är att dubbelt så många ska få chansen 2012.

15-25 Värdskapet är en volontärpool bestående av ungdomar från hela Göteborg. Projektet startade i samband med kulturkalaset 2009 och har sedan dess vuxit i omfattning. Nu samarbetar volontärpoolen med en lång rad arrangörer i Göteborg. Filmfestivalen, Gothia Cup, STCC Night Race och Picknickfestivalen är bara några exempel.

Alla som är mellan 15 och 25 år kan söka till volontärpoolen. Ansökningsperioden inför nästa år pågår fram till 24 februari.

På plats där det händer
– Vi söker unga med stort engagemang och en vilja att finnas tills hands. Dessutom måste man gilla att vara där det händer saker. Som värd befinner man sig mitt i händelsernas centrum med massor av folk, säger Sarah Marting, projektledare för 15-25 Värdskapet.

Alla värdar genomgår en utbildning som gör dem redo att vara en del av evenemangsvärlden. De får bland annat lära sig mer om säkerhet, hjärt- och lungräddning, arrangörskunskap, Göteborgskunskap, service och bemötande.

– Att vara volontär på stadens evenemang innebär att man får kontakter som annars hade varit svårt att få. För många gymnasieungdomar är det också den allra första arbetslivserfarenheten där de kan testa sådant som de är intresserade av, säger Sarah Marting.

Unga med olika bakgrund
Utbildningen är obligatorisk, men därefter är insatsen frivillig. Volontärerna får själva anmäla sitt intresse till de olika evenemangen. Uppgifterna varierar, från att jobba backstage till säkerhet och service.

Under 2011 var 180 unga inskrivna i 15-25 Värdskapet och tillsammans talar de 37 språk. Mellan 10 och 20 värdar medverkar på varje evenemang.

– Tanken är att volontärskapet också ska fungera som en mötesplats för unga. Det är ett sätt att få vänner från andra delar av staden, säger Sarah Marting.

Första steget i karriären
15-25 Värdskapet tecknar avtal med de arrangörer som projektet samarbetar med. Ett av grundkriterierna är att evenemanget är stadsangeläget. Värdarna som anlitas får heller inte ersätta annan avlönad personal och arrangören står för mat och dryck under uppdraget.

– Alla värdar får intyg från utbildningar och evenemang som de deltar i, som sedan kan ingå i deras CV. Ett av projektets mål är att öka anställningsbarheten bland ungdomar, säger Sarah Marting.

Mer information om hur man ansöker om att bli volontär finns på länken nedan!