Hur skulle Göteborg se ut om barn och ungdomar hade rösträtt? Det är en av många spännande frågor som ska ställas i en debatt på Göteborgs stadsmuseum på tisdagskvällen.

Debatten arrangeras i samband med Stadsmuseets utställning ”Staden i ungas ögon”, som vill spegla de ungas syn på Göteborg och dess miljö.

Faktum är att barn och ungdomar är de som mest utnyttjar parker, torg, skolgårdar och andra platser i det som kallas det offentliga rummet. Frågan är hur väl deras kunskaper och synpunkter kommer till uttryck i stadsplaneringen.

Läge för dialog

Med tanke på att Göteborg står inför mycket stora omvandlingar framöver, till exempel på Norra och Södra Älvstranden, är det läge för en dialog som tar tillvara de ungas röster.

Det hoppas i alla fall arrangörerna av debatten – Stadsmuseet, Västra Götalandsregionen, Arkitekturens hus och Göteborgs kulturförvaltning – som har bjudit in gymnasieelever, arkitektstudenter, stadsplanerare och andra intresserade.

Anneli Hulthén, kommunalråd (s) och ordförande i byggnadsnämnden, finns med i debattpanelen tillsammans med flera arkitekter samt representanter från Göteborgs ungdomsfullmäktige.

Fotnot:
Tisdagens debatt börjar klockan 18.00 på Stadsmuséet, Norra Hamngatan 12.
Utställningen ”Staden i ungas ögon” pågår till och med söndag 31 oktober.