Medbestämmande en grundbult. Makthavare i Bryssel får på onsdag 10 december lära sig mer om Göteborgs Stads arbete för ungdomars delaktighet med hjälp av konst och kreativitet.

”Ung & skapande” heter projektet vid Röda Stens konsthall som bygger på att ungdomar ges möjlighet att uttrycka sig, skapa en identitet och växa som människor genom måleri, musik, performance eller annat fritt skapande.

Nu ägnas projektet ett seminarium i Bryssel; ”Young & Creative”, om unga människors rätt till delaktighet och kreativitet. Både tjänstemän och politiker i Bryssel har anmält sig till seminariet, som hålls på Göteborgs Stads representationskontor.

Två stora tavlor från Röda Sten finns på plats, körda till Bryssel tack vare ett sponsrande företag.

Experimenterar med måleri
– Det är stora, kollektiva konstverk på duk, som ungdomarna målat med vanlig väggfärg, sprayfärg och marker-pennor, berättar Angelica Olsson, konstpedagog vid Röda Sten.

2500.jpg
Hon har arbetat med Ung & skapande sedan 2009. Sedan dess har tusentals ungdomar deltagit i workshops, kurser, skapande på egen hand eller bara ”hängt” vid Röda Sten.

I höst har ungdomarna till exempel experimenterat med måleri utifrån speglar, haft en tusch-workshop och jobbat med foton som förlaga. Men det handlar inte bara om bild och måleri. I slutet på november hölls en ljudworkshop, på förslag från en tjej i Ung & skapande.

– Hon var själv med och arrangerade, utformade innehållet och höll en introduktion. Sedan blev det kompositioner med egentillverkade instrument, berättar Angelica Olsson.

Medbestämmandet en av grundbultarna
– Sen har vi haft helgfestivaler med experimentell musik och även performance. Så det är väldigt fritt.

Just ungdomarnas medbestämmande är en av grundbultarna i projektet.

– Kanske det viktigaste av allt, säger Daniel Andersson, enhetschef för Ung Kultur på Frilagret vid Järntorget.

– När unga är delaktiga i att ta fram innehåll och form i en verksamhet, oavsett vad det är, då är man ständigt aktuell. Och det blir en hållbar verksamhet, säger Daniel Andersson.

Socialt sammanhang samverkar med konstpedagogik
Han var med och startade Ung & skapande 2006, då som en del av Ung Kultur 116. Han kommer att vara med i Bryssel och berätta om projektet, tillsammans med Björn Westerlund, konstpedagog vid Röda Sten.

– Jag tror att den här frågan blir alltmer aktuell ute i Europa och att fler och fler blir nyfikna på vårt sätt att arbeta, att det sociala sammanhanget kan samverka med konstpedagogiken, säger Daniel Andersson.

Ung & skapande riktar sig till alla mellan 12 och 26 år. Allt är kostnadsfritt och inga förkunskaper krävs.

Vid Röda Sten finns Göteborgs enda lagliga graffittivägg ”Draken”. Här har Ung & skapande verksamhet året runt, extra mycket under skolloven. Här ordnas workshops på helgerna och en återkommande onsdagsgrupp, för den som vill fördjupa sig i sitt skapande.

Ambitionen är att vara ”på riktigt”
Ung & skapande har utvärderats av doktoranden Sofia Lindström från Linköpings universitet, som också är med på seminariet i Bryssel. I sin rapport ”Konsten att vara på riktigt” från 2013 skriver hon att den viktigaste lärdomen av Ung & skapande är viljan att lyssna på ungdomarnas önskemål.

”Vuxna måste börja ta tillvara ungas önskan att interagera med sin omgivning och själva påverka sina liv. I detta fall handlade det om en ambition från projektets sida att vara »på riktigt«. ”

Hon beskriver ungdomar som vill få skapa och vara kreativa ”utan att förhålla sig till betyg och värdehierarkier.”

”Verksamheten ska inte utgöras av pyssel eller lek, men det måste också vara tillåtet att någon gång komma dit och bara sitta med, vid de tillfällen man inte har inspiration eller inte just då vill skapa.”

Sofia Lindström avslutar sin rapport med ett citat från en av de ungdomar hon träffade på Röda Sten:

”När man hade det jävligt tufft, då kunde man bara åka hit, här kan jag uttrycka mig själv. Här är vad jag gör accepterat, det kändes gött.”

6494.jpg