”Luften är fri” igen. Ungdomsfullmäktige arbetar för att ge unga en plats på stadens offentliga institutioner. I samband med att årets val drar i gång startar även ungdomsfullmäktiges årliga kampanj ”Luften är fri”. På Backa teater visas konst och på Frilagret spelas musik.

− Kampanjen handlar om ungas plats i det offentliga rummet – eller egentligen bristen på plats i det offentliga rummet, säger Paula Aijmer, planeringsledare på ungdomsfullmäktige.

”Luften är fri” har funnits sedan 2010, men i år är det första gången den läggs på hösten.

− Tanken är att valet till ungdomsfullmäktige och kampanjen ska kunna samverka, det är därför vi kör på hösten och inte på våren som tidigare, säger Paula Aijmer.

Kampanjen pågår den 12-25 november. Tre unga tjejer gör en konstutställning på Backa teater och på fredag den 23 november arrangeras en konsertkväll på Frilagret.