Zappa.nu heter den nya portalen för ungdomar i Frölunda, Tynnered, Askim, Högsbo, Styrsö och Älvsborg. ”Zappa.nu smög i gång före jul, den är fortfarande inte komplett. Tanken är att bilda ungdomsredaktioner som ska hålla portalen igång. Så nu vill vi ha tag i ungdomar som vill vara med och skriva”, säger ungdomshandledare Anna Lilja.

– Den är tänkt som en portal för de unga i väster och vuxna som arbetar med unga. Dels som en informationskanal men också som en tyck-kanal så att politiker, nämnder och vuxna ska kunna nå ungdomar. Det handlar om medinflytande och demokrati, säger ungdomshandledare Anna Lilja som jobbar med ungdomssatsningen i Väster.

Ungdomssatsningen i Väster har kontor i Ekebäcksgården vid Frölunda Torg. Verksamheten vänder sig till högstadie- och gymnasieungdomar.

– Förhoppningen att vi också ska få en egen mötesplats där vi kan ta emot ungdomar mer än vad vi gör nu. Nu gör vi massvis med arrangemang överallt på andra ställen, till exempel på fritidsgården Fågeln och i Frölunda Kulturhus. Vi har också haft en del utomhusfestivaler och liknande i parker här ute i Väster, säger Anna Lilja.