En mysig mötesplats för alla. Det är visionen för projektet "I en annan del av Vasaparken", som nu efterlyser fler ungdomar till olika workshops. Där ska man skissa på nya sittplatser, belysning och papperskorgar till det centralt belägna grönområdet.

Vasaparken skulle kunna vara en lummig oas mitt i stadens brus.

Men på senare år har den fått ett skamfilat rykte och förknippas med otrygghet, något som den nya satsningen kanske kan komma tillrätta med.

En plats där många unga rör sig

– Vasaparken ligger långt framme i park- och naturförvaltningens planer för upprustning. Eftersom det är en plats där många unga rör sig så var det naturligt att ta med dem i arbetet, säger Mie Svennberg, projektledare från kulturförvaltningen.

Fyra workshops är planerade, där ungdomar tillsammans med arkitekter, designers och konstnärer får spåna kring givna ämnen.

Målet är att hitta en röd linje, ett tema som går igen i hela parken och som ska locka in människor från alla entréer. Vid första tillfället diskuterades sittplatser och många kreativa idéer dryftades.

Ny workshop den 16 april

– Det behöver inte vara vanliga bänkar. Man ska kunna sitta bekvämt och på olika sätt, kanske mittemot varann för att kunna prata och spela spel till exempel, säger Mie Svennberg.

Nästa gång, den 16 april, ska man välja ut några konkreta sittplatsförslag att gå vidare med. I maj blir det en workshop kring utseendet på parkens papperskorgar och i juni hoppas man kunna jobba med något praktiskt inne på parkområdet.

Vill ha med fler unga i arbetet

– Vi vill få med ännu fler ungdomar, så det går bra att anmäla sig även om man missade den första workshopen.

Satsningen ingår som en del i ”Ung Kultur 116”, ett projekt som vänder sig till konstintresserade unga och sprider kunskap om graffiti och klotter. Projektet startade i april 2008, efter att ungdomar från ungdomsfullmäktige och Röda stens skapande verksamhet uttryckte en gemensam önskan om att få påverka den offentliga miljön i Göteborg.