Sent i höstas avsattes pengar för ett ungdomens kulturhus i centrala Göteborg. Nu börjar arbetet med att fånga upp synpunkter på vad huset ska erbjuda - och kanske det allra svåraste: att hitta den perfekta platsen.

Frågan om ett ungdomens kulthurhus i centrala Göteborg har funnits med i den politiska debatten sedan decennier.

I höstens tilläggsbudget öronmärktes 5 miljoner kronor för att projektet ska ta fart under 2011. Från och med 2012 avsätts varje år 10 miljoner kronor för verksamheten.

– Vi vill arbeta i dialog med ungdomarna så att dom är med och påverkar, både vad som ska göras – och hur det ska göras, säger Ann Hattebøl, som är avdelningschef på kulturförvaltningen.

Tveksam till kulturhus i Stora Teatern

Insamlandet av idéer och tankar har redan påbörjats och Ann Hattebøl hoppas att ett första underlag ska kunna ligga klart efter sommaren.

Vid den tiden kommer det av allt att döma inte att finnas en fastighet knuten till verksamheten. Ann Hattebøl tror till exempel inte att Storan är ett realistiskt alternativ:

– Det är visserligen ett fantastiskt hus, men också en byggnad med många restriktioner. Vi får ta hjälp av kommunens experter för att undersöka vad det kan finnas för möjligheter. Just nu ser jag inget hus framför mig, säger Ann Hattebøl.

Om det dröjer med besked om hemvist för det nya ungdomshuset, har kulturförvaltningen å andra sidan redan långt gångna tankar på hur en verksamhet skulle kunna dra igång – till och med innan ett hus är utsett och inrett.

Verksamhet innan nyår men i andra lokaler?

– Man kan inte få allt genast. Jag tänker mig en slags satellitverksamhet som kanske skulle kunna starta redan i slutet av det här året. En verksamhet med utgångspunkt i ungdomshuset, men som knyter an till redan befintliga institutioner och sammanhang. Till exempel Röhsska museet, Röda Sten med sina verkstäder och Konstepidemin med dess ateljéer, säger Ann Hattebøl.

I de ännu löst skissade tankarna finns också planer på att ta in experter på konsultbasis för att hjälpa ungdomar att lyfta sina projekt till en ännu högre nivå. Det skulle till exempel kunna vara stöd från en regissör eller en koreograf.

Oklart om vilka åldrar huset ska vända sig till

I kulturnämndens beslut talas det om etnisk mångfald, interkulturell dialog, jämställdhet, tillgänglighet och hbtq-perspektiv. Däremot är det fortfarande inget sagt om vilket åldersspann det nya kulturhuset ska sikta in sig på.

– Där måste vi fundera ett tag till, säger Ann Hattebøl.