Det blir ett ungdomskulturår 2007 i Göteborg trots allt. Den nya regeringen drog tillbaka uppdraget att anordna Ungkultur 07, men i många kommuner har planerna redan kommit så långt att man väljer att ha temaåret i alla fall.

– Jag är jätteglad att det blir av. Vi behöver ge barn fler språk och det behövs vuxna för att bygga en infrastruktur så att man når ut, säger Ann Hatteböl, nyutsedd chef för avdelningen fri konst och kultur på kulturförvaltningen.

53 miljoner skulle fördelats över landet

Totalt satsar Göteborg en halv miljon kronor. Det hade kunnat bli betydligt mer om staten också hade bidragit, hela 53 miljoner kronor var vikta landet som helhet.

– Med mer pengar hade vi kunnat vara lite mer experimentella, men vi hoppas att man ska märka av Ungkultur 07 i alla fall, säger Ann Hatteböl.

Långsiktig strategi

En viktig del under året är att barn och ungdomar får möjlighet till inflytande och kan påverka innehållet i programmet.

– Vi vill att de ska vara representerade i utbudspresentationer, få utvärdera och välja ut programinnehållet, säger Ann Hatteböl.

Ungkultur 07 är en del i en långsiktig strategi där målet är ökad dialog med barn och ungdomar.

– Vi måste bygga upp en infrastruktur där vi stöttar de nätverk där barnen är, säger hon.

En viktig roll i detta har alla de 1.000 kulturombud som finns i Göteborg.

Många arrangemang

På kulturförvaltningen har man planerat för många aktiviteter och händelser under året. Bland annat projektet Drömmar om framtidstro, vilket handlar om mångfald, barn- och ungdomslitteraturen ska stärkas genom projektet Möten i Göteborg.

Workshops ska anordnas om ungdomars syn på hur ett museum bör vara, en stafettdans ska uppmärksamma Carl von Linné-jubileet och Göteborg och Uddevalla blir värdar för konferens Playce, ett internationellt nätverk för arkitekter som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.