Vill nå fler gymnasieungdomar. Ungdomssatsningen var till stor del ett resultat av Backabranden 1998. Målet är att samla ungdomar och att skapa fler trygga och säkra mötesplatser. Sedan starten har verksamheten utvecklats och finns runt om i hela staden.

Anna Hildesson är ungdomskonsulent på Ungdomssatsningen Hisingen

Det är 20 år sedan diskoteksbranden vid Backaplan inträffade. Den ledde till många olika slags insatser från bland annat Göteborgs Stad. En av dem var Ungdomssatsningen, som startades efter branden.

– Backabranden var en tragisk händelse som blev en vändpunkt. Den förändrade på många sätt hur man jobbar, tänker och organiserar sig kring ungdomsverksamhet. Man såg ett behov av att jobba främjande och förebyggande för att skapa trygga mötesplatser, säger Anna Hildesson, ungdomskonsulent på Ungdomssatsningen Hisingen.

Bollplank och mentorer
Ungdomssatsningen finns i fem regioner i Göteborg och riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern, mellan 16 och 19 år. Satsningen består konkret av flera ungdomskonsulenter arbetar nära ungdomarna för att på olika sätt ge stöd.

– Vi finns idag utspridda över hela staden. Vi finns på Kulturatom i Angered, Radar 72 i östra Göteborg, på Hisingen, i centrum finns både Fängelset i Härlanda och Arena 29 i Majorna, och Frölunda finns 1200 kvadrat. Det är fysiska och mobila mötesplatser som kan möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid och tillvaro. Vi ungdomskonsulenter ska fungera som stöd, bollplank och mentorer i ungas egen kreativitet. Vi finns där för att hjälpa dem förverkliga deras egna idéer och själva skapa saker. Vi gör många olika saker i de olika regionerna, det kan skilja sig mycket mellan ställena.

Förebyggande och främjande är nyckelord i arbetet.

Ungdomssatsningen finns på sex platser i Göteborg.

– Främjandearbetet ska se till att alla ungdomar har lika möjligheter att utvecklas och skapa sig en meningsfull fritid. Vi vill hjälpa till att ge dem utlopp för sin kreativitet. Förebyggandearbetet handlar bland annat om brandsäkerhetsutbildningar, som vi har tagit fram i samband med 20-årsdagen av Backabranden.

Minskat konsekvenstänk
Anna Hildesson nämner vissa grupper som ”kan vara i riskzonen för att hamna snett.”

– Vissa grupper har inte lika stor tillgång till ett bra utbud fritidsaktiviteter och vi vill nå så många som möjligt. Konsekvenstänket är inte lika utpräglat idag som det kanske var när Backabranden nyss hade inträffat. Vi ser ju bilbränder, skolbränder och personer som eldar på toaletter. Det ökar ju. Det tyder på ett minskat konsekvenstänk kring brandsäkerhet. Så det finns fortfarande mycket jobb att göra.

Ungdomssatsningen ingår numera i Göteborgs Stads nya fritidsstrategi.

– Staden jobbar ständigt med att utveckla och förbättra ungdomsverksamheterna. Som ett led i det fastställdes en ny fritidsplan i januari i år. Det sker just nu ett stort samordnande och brett arbete över hela staden där vi på riktigt ska försöka jobba in planen i vår verksamhet och skapa breda samarbeten och utveckling mellan stadsdelarna. Det är längesedan det togs fram en så gedigen fritidsplan. Det finns en ambition att verkligen skapa förändring. Den stora utmaningen ligger i implementeringsarbetet.