Åtta svenska och tio estniska ungdomar deltar under sportlovsveckan i ett ungdomsutbyte för att lära mer om sexuellt överförbara sjukdomar. Tanken är att de ska föra vidare kunskaperna till jämnåriga.

Det är andra gången ungdomarna träffas för att under en veckas tid delta i aktiviteter som forumteater, utbildningspass och gruppövningar. Första gången var i juli förra året, då en grupp Göteborgsungdomar åkte till Estland för att starta samarbetet.
Klamydia ökar bland unga

Ungdomsutbytet STI Ambassadors ingår i ett större projekt initierat av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Nordost.

– Eftersom sexuellt överförbara sjukdomar, framför allt klamydia, ökar bland ungdomar, så avsattes medel till att dels utbilda dem som arbetar med ungdomar och dels utbilda ungdomar själva att kunna verka som ambassadörer, säger Maria Modig, projektledare för STI Ambassadors.

Främja säker sex bland unga

Framöver är det tänkt att ambassadörerna ska ge sig ut på skolor och fritidsgårdar för att dela med sig av sina nyförvärvade kunskaper. På så sätt hoppas man på att kunna ändra attityder, höjda medvetenheten och främja säker sex bland ungdomar.

De Göteborgsungdomar som deltar är i åldrarna 16 till 22 år och kommer från kommunens ungdomsverksamheter Kulturatom och Radar 72. Utbytet finansieras genom EU-medel.