Den 2.000 år gamla bälteskedja i brons som i höstas hittades under en arkeologisk utgrävning i Torslanda har nu fått komma till Göteborgs stadsmuseum. Den är rengjord, konserverad och upputsad. Om ett par veckor kan den visas på museet.

Det var i september förra året som arkeologer från Göteborgs stadsmuseum fann den ovanliga bronskedjan vid utgrävningarna av ett gammalt gravfält i Torslanda.

− Det är den enda kompletta bälteskedjan som har hittats i en grav i Sverige. Tidigare har man bara funnit fragment. Kedjans längd är runt 50 centimeter. Troligen har det varit ett läderbälte runt ryggen och så var bronset på framsidan, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på stadsmuseet.

Kan ha burits av en prästinna

Museets arkeologer är ganska säkra på att bälteskedjan tillhörde en kvinna, troligen rik och betydelsefull, och att kedjan, och kanske också kvinnan som bar den, kommer från Danmark.

− Flera källor från den här tiden talar för att bältet fyllde en social funktion och att det kan ha varit en prästinna som bar det. Dessutom har liknande fynd gjorts i Danmark och de fynden har gjorts i kvinnogravar, säger Ulf Ragnesten.

Ska ställas ut under våren

Ännu återstår flera analyser, både för att mer exakt kunna svara på från vilken tid bältet är och om det verkligen var en kvinna som bar det. Analyserna beräknas vara klara i höst, då bältet också ska få en permanent plats i stadsmuseets basutställning Spåren talar.

− Men redan under våren kommer vi att visa det för museets besökare, säger Ulf Ragnesten.