I december 1861 invigdes Göteborgs Museum i Ostindiska Huset. Trettio år senare stod den så kallade Wilsonska flygeln färdig, ett nyuppfört konstmuseum i italiensk renässansstil med utsmyckningar på gårdsfasaden med motiv som anspelar på museets samlingar.

Arkitekter var Hans Hedlund och Yngve Rasmussen och det var dessa tillsammans med Yngves bror Thorvald Rasmussen, som stod för de lustiga väggmålningarna. Samma andas barn kan man för övrigt beskåda på ”Tomtehuset” det Hedlundska hemmet i hörnet av Vasagatan och Viktoriagatan.

Ingen trodde på räddning

Väder och vind har gått hårt åt utsmyckningarna, det var väl ingen som trodde att man skulle få se dem igen. Men skickliga hantverkare under sakkunnig ledning har restaurerat gårdsfasaden och Göteborgs stadsmuseum har blivit en attraktion rikare.

Kulturhistorisk vinterafton

Stadsmuseet passade på att fira sitt 140-årsjubileum på tisdagskvällen med en kulturhistorisk vinterafton för att inviga de nyrestaurerade fasadmålningarna, som kom väl till sin rätt i den nymonterade fasadbelysningens sken. Varm punsch efter 1700-talsrecept serverades medan konstverken förevisades.

Kulturnämndens ordförande Vivi-Ann Nilsson och professor Lars Lönnroth höll tal och Eva Gunneflo och Jan Ling framförde dikter av S.A. Hedlund (farbor till Hans Hedlund och chef för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning) till musik av Elfrida André, Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist som verkade i Göteborg vid tiden för Wilsonska flygelns tillkomst.

Publikmagnet

-Detta kommer att bli en riktig publikmagnet, tror Stadsmuseets chef Gunnar Dahlström. Den gamla inkörsporten till västra gården skall i framtiden stå öppen från morgon till kväll in till ”friluftsmuseet” och där skall man förutom väggmålningarna kunna se en utställning om utsmyckningarnas tillkomst och restaurering.

I marken finns även tydliga spår av den 1600-talsbebyggelse som föregick Ostindiska huset och som grävdes fram i samband med museets ombyggnad 1994-96.