Ny sajt visar vägen till drygt hundra verk. Sedan flera år tillbaka har skulpturerna på stan haft en egen webbsida. Nu lanseras en uppdaterad version som anpassats för både smartphones och läsplattor. Dessutom har den en kartfunktion som gör det ännu lättare för göteborgare och besökare att hitta verken.

Den uppdaterade guiden till utomhuskonsten finns numera på kulturförvaltningens enhet Göteborg Konsts webbsida. Drygt hundra konstverk presenteras med bild och fakta om verket och konstnären.

Hittills har det mesta materialet hämtats från en tidigare inventering av konst som finansierats av Charles Felix Lindbergs donationsfond, men tanken är att fylla på efter hand.

Stort intresse för stadens konst
– Det finns uppskattningsvis mellan 1000 och 1500 offentliga konstverk i Göteborg och det är många som vill veta lite mer om verken. Så den här tjänsten är verkligen efterfrågad, säger Jan Dahlqvist, konstarkivarie och webbredaktör.
2F1C_6.jpg

Den uppdaterade guiden har flera nya funktioner, bland annat är den anpassad för smartphones och läsplattor. En karta som visar var skulpturerna finns placerade gör det lätt att skapa egna konstrundor.

– Det finns diskussioner med park- och naturförvaltningen att utveckla en skulptur-app. Men det är än så länge bara på idéstadiet, säger Jan Dahlqvist.

Byggboom ger ännu mer konst
Eftersom uppdateringen av den digitala guiden sker inom ramen för befintlig verksamhet kommer det dröja innan all utomhuskonst finns representerad. Dessutom väntas staden få många nya, spännande offentliga konstverk de närmaste åren.

– I januari 2013 beslutade Göteborgs Stad att den så kallade 1-procents-regeln ska gälla även kommunala nybyggen och renoveringar. Och just nu ligger många stora byggprojekt i pipeline, säger Jan Dahlqvist.

1-procents-regeln har länge gällt inom statliga verksamheter och den innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning. Nu gäller detta även inom Göteborgs stad – byggnader såväl som lekplatser, torg, parker och trafikplatser.