Skuggande träd och nytt trädäck. I somras fick besökarna på Askimsbadet en ny badpir och ny parkering. Nu fortsätter upprustningen med en välkomnande entré, belysning, fler sittplatser och ett nytt trädäck. Arbetet beräknas vara klart i december.

Redan i år har badgästerna märkt av flera förbättringar vid Askimsbadet. Den 259 meter långa badpiren invigdes i somras och området har fått en ny byggnad med omklädningsrum och toalett.

Inför nästa badsäsong väntar fler nyheter.

– Det ska bli en ny entré in i området med skuggande träd och sittplatser. Vi gör också en mötesplats nere vid piren – med träd, belysning och ställen att sitta på, säger Ylva Offerman, arkitekt och projektledare på park- och naturförvaltningen.
De olika platserna binds samman

Park- och naturförvaltningen har förnyat Askimsbadet i etapper. Den allra första insatsen var den långa strandpromenaden i betong som fungerar som en gräns mellan den öppna gräsytan och stranden.

– Nu jobbar vi med att knyta ihop området. Det handlar om ganska stora ytor, och träden som planteras kommer bidra med höjd som underlättar orienteringen, säger Ylva Offerman.

Populära funktioner finns kvar
Den gamla bassängen som täckts över med trädäck ska gjutas igen.

– Vi har varit noga med att lyssna på vilka funktioner som varit uppskattade. Trädäcket fungerade som populär solyta och en bra plats att rulla ut sin yogamatta på. Därför ersätter vi trädäcket med ett nytt, säger Ylva Offerman.

Även stenmuren bevaras och kläs in i samma material som det nya trädäcket och de nya sittplatserna. Med lite ovanligare trädslag vid mötesplatserna – svarttall vid entrén och svartbjörk vid piren – får området en egen karaktär.

Hinderbana för träning
Nästa år planeras ytterligare en etapp. Då ska den befintliga lekplatsen tas bort och en ny byggas intill berget och skogspartiet.

– Arbetet med en ny detaljplan för området pågår och vår ambition är att området ska kompletteras med en ny aktivitetsyta – en hinderbana för träningsändamål som lockar hit ännu fler besökare. Tanken är att Askimsbadet ska bli en plats som används året om, säger Ylva Offerman.