Uteklassrum, odlingslotter och upplysta gångvägar. Naturparken Gärdsås mosse i Bergsjön har fått bättre gångvägar, uteklassrum, grillplatser och odlingslotter så att fler besökare ska hitta den gröna oasen. På lördag 21 september är det invigning.

Gärdsås mosse är ett omtyckt rekreationsområde i västra Bergsjön. Här ligger bland annat stadslantgården Galaxen och området har ett rikt växt och naturliv. För att göra naturparken ännu mer attraktivt och tillgängligt för fler har området sedan 2018 genomgått en omfattade upprustning.

Det är ett stort projekt med många inblandade parter och där hälften av pengarna kommer från Boverket.

Bevara och utveckla
– Upprustningen av Gärdsås mosse handlar mycket om att bevara och utveckla naturen och den biologiska mångfalden i området men också om att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig mer om djur och natur i en naturlig miljö. Vi är väldigt glada över det goda samarbetet i upprustningsprojektet och att vi nu kan erbjuda alla göteborgare ett fantastiskt naturområde att vistas i, berättar Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Naturparken har bland annat fått en ny mötesplats med grill, upprustade och belysta gångvägar, odlingslotter och ett uteklassrum. Dessutom har Kretslopp och vatten genomfört en muddring av våtmarkerna och gångtunneln under Ljusårsvägen har smyckats med hjälp av Mosaikfabriken.

Ett lyft för parken
– Upprustningen har verkligen blivit ett lyft för Gärdsås mosse. Nu hoppas vi att alla göteborgare, inte minst de som bor i närområdet, kommer hit för att nyttja och njuta av de möjligheter som skapats, säger Pernilla Hallberg, verksamhetsutvecklare på Bergsjön 2021.

Lördag den 21 september är det dags för invigning som börjar med tal vid den nya mosaiktunneln. Därefter blir det bland annat fika, korv, ansiktsmålning, tipspromenad och ponnyridning vid den nya mötesplatsen.