Ny utställning om staden nu och då. Mer än en halv miljon människor bor i Göteborg. Många är födda här, andra har flyttat hit. Några av dem kan man möta i Urbanum, en mötesplats och utställning om Göteborg som invigs på Stadsmuseet på lördag 28 mars.

– Urbanum ska vara ett rum för alla i Göteborg, vare sig man är en tillfällig besökare eller bofast, säger projektledaren Ylva Berglund.

– Här kan man inte bara se en utställning om staden och dess människor, utan också vara välkommen och inkluderad.

6BC4.jpg
Urbanum är alltså namnet på den nya utställningen, men också på den verksamhet om kulturmiljö och hållbar stadsutveckling som Stadsmuseet drivit sedan 2009, mest som programaktivitet och forskning.

En möjlighet att se staden med nya ögon
– Nu blir det en nystart för Urbanum, med ett eget fysiskt rum och en utställning som ska finnas på museet under flera år framöver och förnyas kontinuerligt, säger Ylva Berglund.

– En mötesplats för den som vill se staden med nya ögon då den ger en mångfald av perspektiv. Utställningens form och innehåll är framtagen i samarbete med projektet Funktek som har tillgänglighet i fokus. Utställningen är testad av Funktekpiloter, människor med olika funktionsvariation.

Urbanum huserar i den lokal i Stadsmuseet som tidigare var det tillfälliga biblioteket Global, i hörnet Norra Hamngatan/Smedjegatan.

7450.jpg
Utställningen är uppdelad i fyra delar. I den första får man ett hum om Göteborgs mer än 400 år långa stadsutveckling, med fördjupningar i stadsdelarna Tuve och Landala och deras förändring över tid.

Eldsjälar och experter
– Den andra delen är berättelser om människor i stan. Alla är de förenade genom gemensamma berättelser vare sig de är födda på Östra sjukhuset eller har kommit hit från Skövde eller Uzbekistan, säger Ylva Berglund.

I del tre informeras om hur göteborgarna kan vara med och påverka. Här syns och hörs både experter inom stadsplanering och eldsjälar i gräsrotsrörelser, som alla på olika sätt försöker göra staden bättre.

Den fjärde och sista delen berättar om vad som händer just nu i stan, till exempel hur museet arbetar med de stora infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet.

Urbanum kommer att arrangera föreläsningar, visningar och andra aktiviteter. Här finns en läshörna och en biograf för film och pedagogiska presentationer.

– Vi ska arbeta ihop med utbildningar på Chalmers och Göteborgs Universitet som har stadsutveckling i fokus. Här hoppas vi på många gränsöverskridande möten, säger Ylva Berglund.

6D2E.jpg