Tillfälligt bygglov löper ut. Utsiktstornet Nuet i natur- och rekreationsområdet Hökälla på Hisingen byggdes 2017 som ett av sju tillfälliga konstverk i projektet Grön och skön stad.  Det byggdes med ett tillfälligt treårigt bygglov och det har nu löpt ut. I nästa vecka den 4 juni ska tornet monteras ner.

– Under de tre åren som tornet funnits vet vi att det har varit ett populärt utflyktsmål. Utsikten man få uppe i tornet är fantastisk. Vi är stolta och glada över den uppmärksamhet som Nuet fått, säger Bengt Nilsen, utvecklingsledare för stadsplanering på Norra Hisingen.

Projektet ”Grön, skön stad 2017” var ett av fokusområdena för Göteborg 400 år. För att uppmärksamma Hökälla som mer än ett natur- och rekreationsområde byggdes utsiktstornet vid Håberget.   Svenska Kyrkans projekt Hökälla Grön Rehab har skött området på uppdrag av park- och naturförvaltningen, men denna verksamhet har nu lagts ner.

Trämaterialet går till återvinning

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, som försvinner vid årsskiftet när Göteborgs Stad organiseras om, har undersökt om tornet kunde placeras någon annanstans i Göteborg. Ett av förslagen var Jubileumsparken i Frihamnen. Man undersökte också om park- och naturförvaltningen kunde ta över skötseln men inget av detta har gått att lösa.

– Det är så klart tråkigt att vi måste montera ner tornet. Men bygglovstiden var på tre år. Den är slut nu. Vi är dock förvissade om att Hökälla fortsatt kommer att vara ett populärt rekreationsområde för många, säger Bengt Nilsen.

Tornet är monterat på en byggnadsställning som nu lämnas tillbaka till park- och naturförvaltningen. Trämaterialet i tornet går till återvinning.