Känn stranden och solen. På lördag 24 augusti är det invigning i Frölunda Kulturhus av utställningen Sinnerligt – där besökaren får använda alla sina sinnen. Utställningen är en del i ett projekt som vill skapa mer konst för barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva funktionsvariationer. 

Syn, hörsel, känsel, lukt och fysisk närvaro. Utställningen Sinnerligt utgår från konstverket Staffin Beach av Greta McMillan, en ung skotsk konstnär som använder avancerad teknologi för att digitalt skapa konst med sina ögonrörelser.

– Greta McMillans verk är inspirationen till bildkonstnären Laura Blakes och scenkonstnären Ellie Griffiths installationer i utställningen, säger Britta Andersson, kulturproducent på Frölunda Kulturhus.

Installationerna och rummen i utställningen gör att besökaren på olika sätt får uppleva stranden fysiskt.

– Till exempel kan man gå in i ett tält med en guldig sandstrand och lägga sig och känna solstrålarna. Man kan också lukta på havet, höra havsbruset, känna på tång med mera.

Två föreställningar
Alla grundsärskolor i Göteborgs Stad är inbjudna på visning av utställningen, som övrig tid är öppen för allmänheten. Sinnerligt ingår i projektet Scen:se vars syfte är att skapa konst och kultur för alla människor oavsett funktionalitet.

10–14 september visas också två föreställningar på Frölunda Kulturhus som ingår i projektet. Det är Stranden och Shakespears hjärtslag.

– Stranden är en interaktiv och multisensorisk föreställning. Skådespelarna är tränade för att kommunicera och ta tillvara publikens reaktioner, vilka de än är. Publiken består av max sex unga personer med varsin medföljare, säger Anne Svanholm, kulturproducent på Frölunda Kulturhus.

Invigning klockan 14–16
Även till de två föreställningarna är grundsärskoleklasser inbjudna. Men 14 september finns en offentlig visning av Shakespears hjärtslag som riktar sig till barn med diagnoser inom autismspektrumet.

– Det kan finnas föräldrar som vill komma med sina barn, då hör man av sig till kulturhuset och bokar.

På invigningen av Sinnerligt 24 augusti klockan 14–16 deltar bildkonstnären Laura Blake och Eva von Hofsten, projektledare Scen:se, medverkar och berättar om utställningen och projektet. Utställningen, som tidigare visats på Hälsinglands museum pågår i Frölunda Kulturhus till 29 september.

I övrigt rullar ett välfyllt program på under hösten med bland annat författarfrukostar, babymåleri och en musikalisk teaterföreställning om Ester Blenda Nordström.