Fokus på arbetslivet i text och bild. Det finländska Göteborg heter utställningen som invigs på Emigranternas hus i nästa vecka, den 12 juni. Utställningen innehåller både skrivet material och många bilder. ”Det finns ett väldigt starkt finländskt arv i Göteborg, i västra Sverige och faktiskt hela Västra Götaland”, säger Lars Hansson, som är utvecklingschef på Emigranternas hus.

Det finländska Göteborg är förutom utställningen också namnet på ett av de projekt som Emigranternas hus driver. Utställningen innehåller både skrivet material och många bilder.

Finsk ”aperitif”
– Vi vill ge en bred bild av den finska emigrationen till Göteborg, och finländarnas liv här. Det är fokus på arbetslivet, framför allt på varven och på Volvo som var de stora arbetsplatserna för de som flyttade hit, berättar Lars Hansson.

– Vi visar också upp kulturlivet, föreningslivet, kontakterna med Finland, lite om återvändandet till hemlandet, minoritetspolitik, utbildning och det finska språket. Utställningen ska förhoppningsvis bara vara en ”aperitif”.

Riksantikvarieämbetet har gett finansiellt stöd i form av 120 000 kronor.

– Det är jätteroligt för det är ett erkännande för projektet, att de tycker det är intressant. Pengarna gör skillnad. De möjliggör produktionen av själva utställningen. Vi planerar att söka mer pengar för att utvidga utställningen framöver, säger Lars Hansson.

Projektets framtid
En idé är att utställningen ska kunna ambulera runt i Göteborg efter att ha mellanlandat i Angered.

– Vi kommer att ha utställningen på plats i Emigranternas hus fram till slutet av september. Sedan är den planerad att flyttas till Blå Stället i Angered. Vad som händer efter det är inte helt säkert, men förhoppningen är att utställningen ska kunna flytta runt till olika platser runt om i Göteborg, säger Lars Hansson.

I framtiden hoppas Lars Hansson och hans medarbetare att projektet Det finländska Göteborg ska kunna utvidgas.

– Vi vill göra intervjuer med personer från den äldre generationen, som kan dela med sig av sina berättelser och historier. De intervjuerna behöver göras så snart som möjligt för att ta tillvara all den kunskap som finns hos dem.

Målet med verksamheten i Emigranternas hus är att bidra till ökad kunskap om migration, förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer. Lokalerna ligger i Tullhuset vid Packhusplatsen. Emigranternas hus är en fristående stiftelse som är beroende av donationer och som bland annat får bidrag av Göteborgs Stad.