”Ska kunna visas på fler arenor”. Emigranternas hus har fått 120 000 kronor i bidrag från Riksantikvarieämbetet för att göra en utställning om det finländska Göteborg. ”Vi kommer att belysa den finländska migrationen till och från Göteborg”, säger Lars Hansson, utvecklingschef på Emigranternas hus.

Riksantikvarieämbetet betalar ut åtta miljoner kronor till projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget är nytt för i år och går till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.

Emigranternas hus i Göteborg är en av 74 projekt som får pengar. Pengarna ska gå till en utställning om det finländska Göteborg.

– Vi vill att utställningen ska ge en representativ bild av det finländska samhället i Göteborg – de finländska kvinnornas och männens skilda villkor på arbetsmarknaden, kulturella föreningsaktiviteter och den politiska och religiösa sfären. Utställningen kommer att bygga på den litteratur som finns, men det blir även nya efterforskningar, säger Lars Hansson.

Är klar under våren
Arbetet med utställningen startar omedelbart och står förhoppningsvis klar någon gång i april–maj. Tanken är att det ska bli en vandringsutställning som även kan visas på andra arenor i Göteborg.

– Den kommande utställningen hoppas vi ska bli något av en modell som vi kan använda framöver för att belysa andra invandrargrupper i Göteborg.

Målet med Emigranternas hus verksamhet är att bidra till ökad kunskap om migration, förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer. Lokalerna ligger i Tullhuset vid hamnen.

Beroende av donationer
Emigranternas hus är en fristående stiftelse beroende av donationer och får bland annat bidrag av Göteborgs Stad.

– Vi söker även sådana här bidrag kontinuerligt. Det är stor konkurrens i alla ansökningar, men den här gången lyckades vi.