Ska höja medvetenheten hos skolungdomar. Vi & Dom. Så heter vandringsutställningen som visas på Göteborgs stadsmuseum med start 23 oktober. Syftet är att uppmärksamma och förebygga hatbrott. ”Det kändes självklart att ta emot utställningen. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll när det gäller de här brotten”, säger Carina Sjöholm, museichef.

Fortfarande lever många människor i samhället i rädsla på grund av hat, hot och våld för att de har en viss religion, etnicitet, könsidentitet eller älskar någon av samma kön. Polismuseets vandringsutställning Vi & Dom kom till bland annat för att polisen märkte att samhällsklimatet blivit hårdare.

Vandringsutställningen har tidigare visats i Kristianstad men öppnar nu i Göteborg, där den finns att ta del av fram till 16 augusti nästa år.

– Vi har under senare år jobbat mycket med demokratifrågor, så den här utställningen passar bra in i vårt utbud, säger Carina Sjöholm.

Skolungdomar viktig målgrupp
Utställningen präglas av personliga berättelser och upplevelser från individer som själva drabbats av hatbrott. Det finns också en del om hur lagstiftningen har utvecklats.

– Dessutom finns det ett moment där man som besökare kan testa sig själv i hur man tänker i frågorna.

Skolungdomar, för årskurs 9 och uppåt, är en viktig målgrupp för utställningen. Under vårterminen 2020 erbjuder Göteborgs stadsmuseum skollektioner för årskurs 9 och gymnasiet i utställningen, samt ett lärar- och elevmaterial som stöd.

– Vi kommer att erbjuda 75 lektioner, säger Karl Arvidsson, chef  för publika möten på Göteborgs stadsmuseum.

Lektionerna, som är på 75 minuter med en klass åt gången och två pedagoger, släpps på museilektioner.se före årsskiftet. Lektionerna håller på att förberedas.

– Det finns redan ett upplägg från Polismuseet för lektionerna som vi krokar i, men vi vill även sätta en lokal prägel på dem, säger Karl Arvidsson.

Guidad visning på Kulturnatta
Invigningen av utställningen onsdag 23 oktober klockan 17 är öppen för alla. Du som kommer får möta människor som arbetar med hatbrott och dess efterföljder.

– Linda Forssén, rektor på Kronans skola i Trollhättan, berättar om tiden efter skolattacken 2015. Vi får även besök av polisens Hatbrottsgrupp och RFSL i Göteborg, säger Carina Sjöholm.

I samband med Kulturnatta 25 oktober klockan 19–19.45 blir det en guidad visning av utställningen. Håll utkik på museets hemsida för fler programpunkter.