"Barnkultur har många ben" är namnet på en utställning med vernissage på Stadsbiblioteket på onsdag kväll. Genom montrar, filmer och foton passar kulturförvaltningen på att visa upp bredden i sitt arbete med kultur för Göteborgs barn.

− Utställningens fokus ligger på våra museilektioner. Varje museum har en monter där deras arbete skildras. Här finns både exempel på vad barnen själva har producerat och bilder på vad de har gjort, säger Britten Löfqvist, som är konstkonsulent på kulturförvaltningen.

Varje museum ansvarar även för programaktiviteter varsin dag under utställningsveckan. Det kan vara allt från olika workshops till vandringar på stan. Även biblioteket har en egen programdag och inleder veckan med ramsor, sagor och knappverkstad under luciadagen.

5C08.jpgKultur för, med och av barn

Dessutom visas en fotoutställning av fotografen Peter Lloyd, som har dokumenterat hur barnen har arbetat på de olika museerna och på andra platser i staden där aktiviteter ägt rum.

− Det handlar om kultur – för, med och av barn. Det är vårt mantra, säger Britten Löfqvist.

Utställningen startar klockan 17.00 onsdag den 12 december. Den pågår till den 19 december.