Spännande samarbetsprojekt. Utställningen Älvsnabben – drömmen om ett annat Göteborg visades på Sjöfartsmuseet Akvariet under förra året. Utmärkelsen Årets Guldrum delas ut av Utställningsestetiskt Forum.

Det är Sjöfartmuseet Akvariet som tillsammans med konstnären Magnus Haglund och författaren Magnus Haglund från Konsthögskolan Valand som står bakom utställningen. Projektet är ett av flera olika lyckade samarbetsprojekt de senaste åren.

– Vår samarbetspart, i detta fall Isak Eldh och Magnus Haglund vid Konsthögskolan Valand, har fått fria händer att stå för innehåll och vi bistår med specialistkompetens vad gäller utställningsmediet och förmedlingsteknik”, säger museichef Anna Rosengren.

Utställningen bygger på flera olika ljudupptagningar från resor med färjan Älvsnabben och området kring hållplatserna. Med ljud och bilder förmedlar konstnärerna en bild av Göteborg och hur staden skulle kunna vara.