Park- och naturnämnden antog på tisdagen en utvecklingsplan för Slottsskogens framtid.

Planen slår fast hur parken ska utvecklas de kommande 20-25 åren. Förvaltningens förslag godkändes med ett undantag – nämnden begär en fördjupad utredning om vad det skulle kosta att behålla hjortarna i djurparken.

Besked om detta ska förvaltningen lämna i början av nästa år.