Invånarguider visade vägen till trygg verksamhet. Café Sol är en trygg mötesplats för tjejer i alla åldrar och en del av fritidsverksamheten Upptakt vid Vårväderstorget. Länge har besöksantalet varit lågt. Men med den nya kommunikationskanalen invånarguider så har besöksantalet ökat markant.

– Vi har länge sett ett behov att hitta nya kommunikationskanaler för att nå ut till invånarna i Biskopsgården. Med hjälp av invånarguiderna kan vi bygga förtroende med de vi kommunicerar med, säger Lina Lundkvist, kommunikationsstrateg och projektledare för invånarguider i stadsdelen.

Fyra tjejer har anställts som invånarguider
Språkbarriärer och ovanan vid att ta till sig samhällsinformation via traditionella kanaler kan vara orsaker som gör att det är svårt att nå ut med information. Detta fick utvecklingsavdelningen i Västra Hisingen att testa en ny metod för kommunikation med invånarna.

Fyra tjejer som bor i Biskopsgården har anställts som invånarguider för att vara länken mellan förvaltningen och invånarna.

”Kul med så många nya besökare”
Eftersom tjejers ökade deltagande i fritidsaktiviteter är ett prioriterat mål i stadsdelen så är deras första uppdrag få fler tjejer att komma till mötesplatsen Café Sol. Innan uppdraget började fick invånarguiderna en utbildning i bland annat delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Café Sol har tidigare haft svårt att locka kvinnor men förra onsdagen hade Café Sol 72 besökare i olika åldrar och med olika etniska bakgrunder.

– Det är kul med så många nya besökare och det är invånarguidernas arbete som gjort att det nu kommer så många, säger Melissa Del Vico som är fritidsassistent på Upptakt.