Bjuder på både glädje och utmaningar. Mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter. Mia Skäringer är inte en av dem, men ställer ändå upp och inviger dyslexidagarna på Stadsbiblioteket på lördag.

– Mia Skäringer har ett barn med särskilda behov och vet hur det är att vara en kämpande mamma, säger Maria Melin på Stadsbiblioteket, som håller i programmet.

– Många föräldrar i den situationen är lite tyngda i sinnet, de känner sig ensamma och tror att det bara är de som måste kämpa för sitt barn i skolan. Vi vill lyfta fram Mia Skäringer som glädjespridare och inspiratör, hon kan skämta om sånt som många inte vågar prata om och få en att förstå att man inte är ensam, säger Maria Melin.

Dyslexidagarna har arrangerats på biblioteket i flera år i samband med Europeiska Dyslexiveckan. I år är programmet ovanligt omfattande, inte minst för att de tidigare dagarna varit mycket välbesökta.

Viktigt och eftersökt ämne

– Vi har märkt hur viktigt och eftersökt ämnet är. Dessutom ville vi göra en extra kraftansträngning, med förhoppningen att några stadsdelsbibliotek fortsätter med liknande arrangemang när vi måste stänga i kanske två år för den stora ombyggnaden, säger Maria Melin.

En av föreläsarna på dyslexidagarna är Benny Björkman som i 35 år levde med dyslexi i tron att hans problem berodde på ”lathet och dumhet”. Efter att han fått sin diagnos har han med rätt hjälp och hjälpmedel lyckats vända livet från motgång till framgång.

Förutom föredrag, semiarier, pyssel och ordverkstad för barnen bjuder Stadsbiblioteket också på en stor utställning med tekniska hjälpmedel kring läs- och skrivsvårigheter.

–Vi från biblioteket kommer att visa våra läsplattor och det finns många nya appar för att läsa talböcker i mobilen, berättar Maria Melin.

Fler gratis hjälpmedel idag

–Tidigare fick man köpa en Daisyspelare för 4.000 kr. Nu finns appar som är gratis eller kostar max 150 kr och som gör att man kan gå runt med sin iPhone och läsa böcker.

Stavningsprogram i datorn, pedagogiska träningsprogram och lässtimulering för mindre barnen visas också upp. Dikteringsapparater och pennor för att skanna in texter som sedan läses upp i datorn är andra produkter som kan göra livet lättare för en dyslektiker.

Dyslexidagarna avslutas på måndagen med en debatt om vilka rättigheter den nya skollagen ger barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Här medverkar bland andra Bertil Östberg , statssekreterare på utbildningsdepartementet. Debatten börjar kl 18 i Hörsalen.

Och efter dyslexidagarna fortsätter Stadsbiblioteket med en föräldrautbildning som heter ”Att stödja barn med dyslexi”. Den startar tisdag 25 oktober kl 17.30 och hålls fem tisdagar med specialpedagogen – och föräldern – Helena Jacobsson som ledare.

–Efter de här dagarna vill vi inte släppa föräldrar i den här situationen. Många av dem känner sig alltså mycket ensamma, säger Maria Melin.

Dyslexidagarna är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet FMLS, Dyslexiföreningen Region Väst, Montessoriskolan Casa, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, SENSUS och Stadsbiblioteket Göteborg.

Några fler punkter i programmet:

  • Drakens ordverkstad. Pyssel för barn i alla åldrar. Lördag på Barn & Unga kl 12–16.
  • A och B sen får vi C. För barn från 3 år. Lördag i Berättarrummet kl 14. Synneve Hagström är specialpedagog som med sina handgjorda dockor tar med barnen in i sagovärlden.
  • Teckna manga. En bild säger mer än ord. Från 13 år. Lördag i Dynamo kl 15. Mangaworkshop med Martina Söderlund och Sofi Sprangers.
  • Hur kan jag stödja mitt barn i undervisningen? Söndag i Hörsalen kl 12. Anita Hildén från Stockholms universitet informerar.
  • Workshop med Montessoriskolan Casa. För barn 3–8 år med föräldrar. Söndag på Barn & Unga, kl 13–15. Pedagoger och elever visar hur alla barn kan lära sig läsa och skriva på många olika sätt.
  • Språkutveckling och språkets betydelse för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Söndag i Hörsalen kl 15. Logopederna Lotta Edenhammar och Margaretha Kaufmann.

Det är fri entré till allt, men till invigningen måste man boka en biljett på Stadsbiblioteket eller på telefon 031-368 34 00.