Lyckat filmkoncept återanvänds.  Var en Poolare! Det är uppmaningen i tre nya animerade filmer som lanseras i Göteborgs Stads simhallar under året. Med humor och utan pekpinnar vill man lyfta simhallars trivselregler. Den första filmen fokuserar på föräldraansvar och kommer idag måndag 15 april.

Istället för anonyma skyltar med regler och information i omklädningsrum, duschar och i simhallen, satsar idrotts- och föreningsförvaltningen på en mer uppdaterad och direkt kommunikation.

– Animerad film som kan spridas på sociala medier och visas på simhallarnas digitala skärmar ger mycket bättre respons, säger Helena Eriksson, verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Det vet man sedan tidigare. För ungefär tre år sedan lanserade nämligen förvaltningen en animerad film om att duscha innan badet. Filmen fick väldigt positivt gensvar och fortfarande hör kommuner från hela landet av sig och vill använda filmen i sina verksamheter.

– I filmerna använder vi samma humoristiska ton och du kommer känna igen karaktärerna och språket från den första filmen. De är lättillgängliga så att du kan förstå budskapet oavsett ålder och språkliga förutsättningar.

Fokus på säkerhet
De tre nya filmerna, som gjorts i samarbete med Stockholms Stad, lyfter situationer som ofta uppstår i simhallarna. Den första filmen, som lanseras den 15 april, tar upp det kanske viktigaste området: föräldrars ansvar. Statistik visar att många incidenter i simhallar är kopplade till bristande uppsikt hos föräldrar.

– Det är inte alltid tydligt vad som gäller. En del föräldrar förlitar sig på badvärdarna och vet inte att de har yttersta ansvaret för sina barn. Det här är en stor säkerhetsfråga.

I maj kommer nästa film, som tar upp foto- och filmförbudet. Det har aldrig varit tillåtet att fotografera eller filma i simhallar men det är först med de smarta telefonerna som det har blivit ett problem. Telefonerna finns ofta nära till hands och impulsen att filma sitt barns framsteg eller en kompis hopp känns naturlig för många.

– Men vi måste säkerställa att alla känner sig trygga och att vi kan skydda deras integritet.

I september lanseras den sista filmen som tar upp en vanlig källa till konflikter mellan badvärdar och besökare och besökare emellan – bastubad.

– Många gör väldigt mycket i bastun. Man äter och dricker, färgar hår och rakar ben. Istället för att sätta upp en mängd förbudsskyltar, vilket vi tycker är tråkigt, låter vi en film handla om trivselregler i bastun.

Nytt ord ger bra samtal
Den allra första filmen om att duscha innan bad lanserade ett nytt begrepp – Poolklar. Genom att skapa tydliga begrepp kopplat till varje regel och film blir det lättare för badvärdar att prata om regeln med besökarna.

– Nu säger vi även att man ska vara en Poolare, det vill säga följa våra regler och vara schysst mot andra. På så vis får alla ett trevligt besök i simhallen.