Uppmaning från park- och naturförvaltningen Var utomhus i din närmiljö, ta med dig ditt skräp och håll avstånd för att minska smittspridningen. Den uppmaningen vill park- och naturförvaltningen skicka till alla göteborgare nu när det är sommar och badsäsong.

– Det finns en enorm potential. Vi har både sjöar och kuster, inte bara ordnade badplatser utan det finns många andra ställen man kan bada på, säger Linda Nygren, förvaltningsdirektör på park- och naturförvaltningen.

Vid badplatser kommer park- och naturförvaltningen att sätta upp skyltar med budskapet om att hålla avstånd.

Sommaren är här och i år ser den ut att bli annorlunda på grund av covid-19-pandemin. Det är en årstid när många väljer att vara utomhus och det är något som park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ser positivt på.

– Vi vill att man är utomhus, men vi ser gärna att man är utomhus i närheten av där man bor, säger Linda Nygren, direktör på förvaltningen.

Finns många områden

I staden finns 40-tal stadsdelsparker, 30-tal ordnade naturområden, ett hundratal bostadsnära parker och fler än tio stadsparker.

-Vi har oerhörda tillgångar i staden, så man borde kunna hitta sin plats ganska nära hemmet. Vi tycker också att det här främjar naturliv, friluftsliv, respekt för djur och natur och biologisk mångfald.

Ta med skräpet

Park- och naturförvaltningen vill också uppmana alla att ta med sitt skräp hem eller att lägga det i de soptunnor och containrar som finns.

– Vi lägger enorma resurser på att tömma soptunnor och inte minst att plocka upp skräp efter göteborgarna som bara lägger det på backen. Huvudprincipen är att är det fullt i en soptunna så tar man med sig skräpet hem.

Håll avstånd

Runt om i staden sitter budskap från Göteborgs Stad om att hålla avstånd för att minska smittspridningen.

– Vi kommer att ha skyltar på badplatser, i parker, vid vattenlekar, på lekplatser och andra större mötesplatser. Vi har också information i vår badplatsapp, vår lekpatsapp och försöker trumma ut budskapet i de kanaler vi har. Vi kan inte skingra folk, det är allmän plats vi förvaltar och där får man vara. Men det är upp till var och en att ta ansvar och följa rekommendationerna.

Har beredskap

Linda Nygren, förvaltningsdirektör på park- och naturförvaltningen.

I de områden som park- och naturförvaltningen sköter brukar det vara många evenemang. I år är allt inställt vilket gör att det blir svårare att planera.

– Vi vet inte var folk kommer att befinna sig och vart de vill åka. Vi måste verkligen följa detta noga och vara lyhörda. Vi är vana vid att det varierar och vi behöver ha beredskap för det. Men vi kan inte ha full beredskap varje dag för att det kommer 6000 personer till Askimsviken.

200 feriearbetare

Badsäsongen startar den 8 juni och pågår till 23 augusti. På de större badplatserna finns badplatsvärdar och de flesta badplatserna städas varje dag.

– I år har vi extra stöd av feriearbetare, de som inte fick vara inom äldreomsorgen, 200 extra ungdomar som kan hjälpa till. Vi har också möjlighet att ta in extra folk från bemanningsföretag för att städa, sköta badplatser och parker och klippa gräs, säger Linda Nygren.

Det finns många parker och grönområden i Göteborgs Stad. Park- och naturförvaltningen uppmanar alla att upptäcka närområdet för att undvika trängsel i exempelvis Slottsskogen.