Allt bättre tillgänglighet. Tolv badplatsvärdar gör i sommar Göteborgs kommunala badplatser till säkrare, renare, snyggare ställen att vistas på. Flera badplatser får bättre tillgänglighet och många kommer säkert att lockas av den nya snorklingsleden vid Stora Amundön.

Ett dussin badplatsvärdar gör i sommar entré på Göteborgs kommunala badplatser. Värdar som kan svara på frågor och ska se till att det hålls snyggt och rent på badplatsen, men som inte fungerar som livräddare.

– När du badar är det fortfarande på eget ansvar, säger Sofia Olsson, ingenjör på park- och naturförvaltningen.

200 meter lång led för snorkling
Bland sommarens nyheter är den nya snorklingsleden vid Stora Amundön den mest spektakulära. En 200 meter lång sträcka har märkts ut med en blå lina. På botten kan man sedan leta sig fram till tio skyltar som berättar om de djur och växter som lever i havet. Leden invigs i samband med Västerhavsveckan den 11 juli.

Flera bad planeras att inom kort tillgänglighetsanpassas. Redan under juni anpassas Sillvik och Härlanda tjärn med ramper, handikapptoaletter och parkeringsplatser. Bryggor på flera badplatser drabbades hårt av höstens och vinterns hårda stormar. Sju av de skadade bryggorna har prioriterats och lagats inför badsäsongen.