I Falkhallen på Göteborgs konstmuseum kan man just nu se en utställning med det poetiska namnet Det fördoldas verklighet – Aletheia. Temat kretsar kring frågor om sanning och möten mellan olika världar.

Utställningen Elva har samlat konstnärer som på olika sätt ifrågasätter fördomar som har med kulturell tillhörighet att göra.

Internationella konstnärer deltar, varav fyra kommer från Iran. De flesta har lämnat sina hemländer och har erfarenhet av att överskrida gränser mellan olika kulturer.

Element ställs mot varandra

Ghazel från Iran, numera bosatt i Paris, reflekterar i sitt humoristiska videoverk, ”ME” över sina dubbla identiteter och ställer de österländska och västerländska elementen inom sig emot varandra.

I hennes verk kan man bland annat se en slöjbeklädd kvinna i ett försök att klippa en gräsmatta. Utställningen pågår till 16 november.